grb Občina Sežana

Seje občinskega sveta v letu 2014
  6.dopisna seja občinskega sveta
dne: 21.01.2014
  23.seja občinskega sveta
dne: 27.02.2014
  24.seja občinskega sveta
dne: 24.04.2014
  25.seja občinskega sveta
dne: 12.06.2014
  7.dopisna seja občinskega sveta
dne: 23.06.2014
  8.dopisna seja občinskega sveta
dne 9. in 10. 07. 2014