grb Občina Sežana

Prodaja nepremičnin

19.08.2019 Javna dražba za prodajo nepremičnin

Posamezni del stavbe katastrska občina 2432 Dutovlje stavba 81 del stavbe 12,
Posamezni del stavbe katastrska občina 2455 Sežana stavba 583 del stavbe 2,
Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2435 Križ parcela 2589/55  ,
Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2435 Križ parcela 2589/56,
Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2435 Križ parcela 2309/69,
Nezazidano stavbno zemljišče katastrska občina 2435 Križ parcela 2309/70


OBRAZEC: Prijava za sodelovanje na javni dražbi za nakup nepremičnine
Namera o oddaji v najem:

PARKIRNA MESTA na naslovu Partizanska cesta 63


  Nameravana prodaja nepremičnin v Občini Sežana

.