grb Občina Sežana

Prodaja nepremičnin

za prodajo nepremičnin v katastrski občini 2455-Sežana:

Zemljišči parc. št. 2368/12 in parc.št. 6095/105


RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Namera o oddaji v najem:

PARKIRNA MESTA na naslovu Partizanska cesta 63


  Nameravana prodaja nepremičnin v Občini Sežana

.