grb Občina Sežana

Občinsko glasilo Kraški obzornik

GLASILO      »KRAŠKI  OBZORNIK«


Občina Sežana izdaja glasilo KRAŠKI OBZORNIK.

Za izdajo skrbi uredniški odbor.

 

Odgovorna urednica:   Magdalena SVETINA TERČON

Namestnica odgovorne urednice:  Ivica PODGORŠEK

Člani odbora so:

Jana HREŠČAK,

Anet JAGODIČ,

Olga KNEZ,

Miha RAVBAR VIDMAR in

Sara ŠKAPIN.

 

Naslov uredništva:

UREDNIŠKI ODBOR ZA IZDAJANJE OBČINSKEGA GLASILA

Sežana, Partizanska cesta 4


Vabimo vas, da svoje prispevke pošljete na elektronski naslov: glasilo@sezana.si

Navodila za izdelavo in pošiljanje prispevkov za Kraški obzornik.


V občinskem glasilu nudimo tudi prostor za oglaševanje podjetij, zavodov in drugih organizacij.

Informacije v zvezi z oglaševanjem in izdajo občinskega glasila dobite na tel. št. 05 - 73 10 148. 

Kontaktna oseba: Petra Arko Kovačič
Kraški obzornik v letu 2021


  Kraški obzornik - avgust 2021
  Kraški obzornik - junij 2021
  Kraški obzornik - april 2021
  Kraški obzornik - februar 2021
  Arhiv