grb Občina Sežana

Druge objave - Arhiv
Druge objave v letu 2018

  Proračun občine Sežana za leto 2018
  Letni program kulture v letu 2018
  Letni program športa v letu 2018
  Namera o oddaji v najem
  Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
  Namera o ustanovitvi služnosti
  Namera o ustanovitvi stavbne pravice
  Grajeno javno dobro
  Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani-1.faza
  Sklep o začetku priprave OPPN za južno obvoznico mesta Sežana
  Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja KŽ-05
  Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
  Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Sežana
  Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Sežana
  Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana in o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
  Celostna prometna strategija občine Sežana
  Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani – 1.faza


  Druge objave - Arhiv 2017
  Druge objave - Arhiv 2016
  Druge objave - Arhiv 2015
  Druge objave - Arhiv 2014
  Druge objave - Arhiv 2013
  Druge objave - Arhiv 2012
  Druge objave - Arhiv 2011
  Druge objave - Arhiv 2010
  Druge objave - Arhiv 2009
  Druge objave - Arhiv 2008
  Druge objave - Arhiv 2007
  Druge objave - Arhiv 2006
  Druge objave - Arhiv 2005
  Druge objave - Arhiv 2004