Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Priklop prvih uporabnikov na novozgrajeno optično omrežje v občini Sežana
Natisni  Pošlji prijatelju
22.10.2012

                                                                                           

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij poteka že od junija lani, in groba zemeljska gradbena dela se počasi bližajo koncu. V septembru so se intenzivno pričele aktivnosti za izvedbo razvodov - uporabniških priključkov po samih naseljih. V to fazo bodo občani bolj konkretno vključeni, saj se bodo sedaj z uporabniki sklepale pogodbe oziroma pridobivala soglasja za priključitev na novo zgrajeno optično omrežje. V tem obdobju se bo nedvomno povečalo število vprašanj o projektu.
S strani uporabnikov interneta je pričetek delovanja omrežja že težko pričakovan, saj prinaša izjemno hiter prenos podatkov in s tem povezane prednosti pri vsakodnevnih dejavnostih. Pogodbeni rok izgradnje omrežja in pričetek priključevanja uporabnikov je konec leta 2012. Ker pa tehnični koncept to omogoča, je upravljavec v preteklem tednu že pričel s priključevanjem uporabnikov. Tako so posamezniki v nekaterih vaseh na območju občine Sežana že poskusno priključeni in lahko koristijo širokopasovne storitve.
Omrežje je odprto, kar pomeni, da je (pod enakimi pogoji) na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, ki želijo preko njega ponujati storitve. Uporabniki oziroma občani se ob priklopu na omrežje morajo odločiti sami, katerega ponudnika bodo izbrali, pri čemer imajo na voljo širok nabor storitev in ponudb različnih zainteresiranih operaterjev.
V smislu izvajanja priključkov se gospodinjstva delijo v dve skupini, in sicer na t.i. »sive lise«, ki po podatkih ministrstva že imajo možnost neke vrste širokopasovne povezljivosti (na primer ADSL/VDSL preko običajnega telefonskega priključka) in »bele lise«, ki te možnosti nimajo. V sklopu projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja se gradijo le priključki za bele lise. Ker pa vemo, da obstaja tudi med ostalimi velika želja po optični povezljivosti, pozivamo vse morebitne druge investitorje, ki bi imeli enak interes za investicijo v optične razvode na sivih lisah, da ta interes pisno izrazijo, kot so to nekateri že naredili.
Gradnja uporabniških priključkov do fasade bo v vseh primerih za končnega uporabnika brezplačna. Projekt predvideva izvedbo priključkov praviloma z zračnimi kabli. Če bi kateri od uporabnikov želel, da se njegov priključek izvede zemeljsko, bo dobil ustrezen material, za zemeljska dela po dvorišču pa bo moral poskrbeti vsak uporabnik sam.

KAJ MORAJO OBČANI NAREDITI ZA PRIKLJUČITEV NA ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ?

1) Ko se na posameznika obrnejo pooblaščeni izvajalci s strani podjetja FMC d.o.o., morajo jasno izraziti željo, ali optični priključek želijo ali ne! To storijo pisno, na obrazcu, ki jim bo predan. V primeru, da ima gospodinjstvo status »sive lise«, bodo podpisali še dogovor, s katerim se bodo obvezali, da bodo širokopasovne storitve res koristili preko novozgrajenega optičnega priključka.
2) Pri uporabnikih se bodo oglasili tudi izvajalci s ponudbami za izvedbo inštalacij znotraj stanovanj. Kot že povedano, bremenijo stroški izvedbe notranje inštalacije vsakega lastnika posebej, čeprav se nekateri ponudniki širokopasovnih storitev odločajo, da končnemu uporabniku z različnimi komercialnimi prijemi ta strošek financirajo. Načeloma velja, da hišno inštalacijo lahko izvede vsak usposobljen in ustrezno opremljen inštalater, ki ima izkušnje z optičnimi vlakni. Zaradi varnosti in v izogib nepravilnostim, občane pozivamo, da od izvajalcev zahtevate, da se izkažejo z dokazilom, ki jim ga izda bodoči upravljalec omrežja (FMC d.o.o. iz Ljubljane), da so z njegove strani dobili vsa potrebna navodila glede specifičnosti in tehničnih podrobnosti izvedbe.
3) In nenazadnje, bodo z občani stopili v kontakt tudi predstavniki različnih komercialnih ponudnikov širokopasovnih storitev, z namenom sklenitve naročniškega razmerja.

Izgradnja sodobnega telekomunikacijskega omrežja je za vse sodelujoče občine velika pridobitev. Ob tem se moramo zavedati, da gre za ogromen projekt, ki obsega več kot 300 kilometrov zemeljskih tras samo na glavnem razvodnem omrežju v štirih občinah, in da je potrebno projekt zaradi razpisnih zahtev, po katerih smo pridobili sredstva za financiranje, izvesti v 18 mesecih. Obsežnost in zelo tesni roki pa seveda niso izgovor za nepravilnosti.
Žal se v zadnjem času v javnosti pojavlja kar nekaj napačnih, pa tudi negativnih informacij glede samega projekta, ki očitno izhajajo predvsem iz nepoučenosti. Kot na sestankih z občani in pri ostali komunikaciji v preteklosti, ponovno poudarjamo in prosimo občane, da v primerih, ko smatrajo, da določena stvar pri projektu ni izvedena pravilno, o tem obvestijo odgovorne v občinski upravi. Izvajalec ima namreč obvezo, da morebitne nepravilnosti odpravi, za kar je občina prejela tudi ustrezno garancijo. Prav tako je dolžan še 10 let odpravljati morebitne nepravilnosti, ki bi se kot posledica gradnje pojavile kasneje. In ne nazadnje je izvajalec tudi soinvestitor, saj prispeva 40% sredstev za gradnjo in mora omrežje po koncu gradnje upravljati 20 let.

Izvajanje projekta in gradnjo omrežja skozi celo obdobje spremlja ustrezen strokovni nadzor, ki sproti opozarja na morebitne pomanjkljivosti. Vsekakor so ob tem dobrodošla tudi opozorila posameznikov. Napake in nepravilnosti pri izvedbi, na katere smo bili ustrezno opozorjeni, so bile v preteklosti dogovorno rešene.
Čeprav se na prvi pogled zdi, da dela niso solidno opravljena, je potrebno poudariti, da še niso v celoti zaključena. V kratkem se bo izvedlo asfaltiranje delov cestišč, po katerih poteka trasa optike. Glede na stanje projekta smo prepričani, da se bodo dela zaključila v pogodbenih rokih in znotraj pogodbenega proračuna.

Za dodatne informacije in pojasnila smo Vam na voljo.