Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Odprtje Regijske varne hiše Kras
Natisni  Pošlji prijatelju
21.9.2012

Glede na to, da je z vidika varnosti vključenih pomembno, da lokacija ostane neznana, je v petek, 21. septembra 2012, v sežanskem botaničnem vrtu potekalo tudi uradno odprtje prve varne hiše na južnem Primorskem.
Ob krajšem kulturnem programu, ki so ga oblikovali An in Danijel Černe ter Aljaž Mavrič, je skrb in prizadevanja države za varnost žrtev nasilja predstavila Patricija Čular, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Nevenka Doles, direktorica Centra za socialno delo Sežana je spregovorila o nastanku, programu ter delovanju Regijske varne hiše Kras ter se zahvalila vsem, ki so omogočili njeno ustanovitev in delovanje. Sežanski župan Davorin Terčon, je v imenu županov vseh sodelujočih občin spregovoril o pomenu pridobitve na območju Obalno-kraške regije in Notranjske ter obenem poudaril, da »varna kraška hiša ni končni cilj, ampak zatočišče, ko pride do stiske.«

Regijsko varno hišo Kras je zasnoval Center za socialno delo Sežana v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, regijsko koordinatorico za področje nasilja v družini in občinami Sežana, Komen, Ilirska Bistrica, Cerknica, Miren-Kostanjevica, Pivka, Piran Hrpelje-Kozina, Izola, Koper in Postojna. Program s svojimi dejavnostmi zagotavlja umik žrtve nasilja in varno nastanitev ter intenzivno psihosocialno podporo ter pomoč žrtvam nasilja v družini na področju Obalno-kraške regije in Notranjske. Projekt se izvaja za potrebe regije, ki zajema področja delovanja sedmih centov za socialno delo: Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna in Cerknica. Po neposrednih izkušnjah bližina in dostopnost pomoči vplivata na odločitev žensk, da storijo ta korak. Lokacija programa je pomembna z vidika socialne rehabilitacije, ki skozi dolgotrajnejšo psihosocialno pomoč in varno namestitev še vedno ohranijo zaposlitev in otroku pomembne socialne mreže ter olajšajo šolanje.
Za pripravo in implementacijo programa so se pri Centru za socialno delo Sežana odločili na podlagi zaznanih potreb na področju obravnave nasilja v Obalno-kraški regiji in Notranjski. Podatki, zbrani v okviru programa Kriznega centra, ki je v svojih treh letih delovanja sprejel in obravnaval okoli 250 žensk in njihovih otrok, so namreč pokazali, da bi približno tretjina obravnavanih žrtev, po zaključeni obravnavi v Kriznem centru, potrebovalo nadaljnjo psihosocialno pomoč. Možnost umika in varne namestitve v mnogih primerih nasilja v družini predstavlja nujni predpogoj, ki šele vzpostavi možnost za nadaljnjo psihosocialno obravnavo.
Regijska varna hiša Kras je s svojim delovanjem pričela že v začetku letošnjega leta. Program varne hiše se izvaja v novi stanovanjski hiši, ki obsega približno 250 m2. Sočasno lahko program sprejme do 20 oseb, od tega 7 odraslih in 13 otrok. Praviloma se v sobe namešča po eno žrtev nasilja (z otroki), le v nujnih primerih si sobo delita dve ženski. V hiši so tudi skupni prostori: kuhinja, jedilnica, dnevna soba, kopalnice, pralnica in terasa. V teh prostorih ženske vodijo svoje gospodinjstvo, se družijo, izmenjujejo izkušnje, vzgajajo otroke ipd. Potekajo pa tudi organizirane skupinske delavnice – tako za ženske kot za otroke ter individualna psihosocialna pomoč. Regijska varna hiša Kras zagotavlja možnost dolgotrajnejše namestitve (od enega do 12 mesecev) in intenzivno psihosocialno podporo žrtvam nasilja. Izvaja se tudi svetovalno-informativno dejavnost, ki je dostopna vsem, ne zgolj ženskam, ki bivajo v Regijski varni hiši Kras. Vsakemu, ki se obrne nanje, zagotavljajo relevantne informacije in svetovanje, z namenom povečanja varnosti v njihovem življenjskem okolju ter možnost dostopa do takojšnje pomoči v primeru ogroženosti. Ta dejavnost posledično prispeva tudi k večji dostopnosti programa.
Od januarja do konca avgusta je za pomoč v Regijski varni hiši Kras zaprosilo v povprečju 12 žrtev mesečno. Največ jih je bilo v mesecu januarju (17 žrtev) in juliju ter avgustu (po 14 žrtev). Večina žrtev se je v program Regijske varne hiše Kras vključila preko sodelovanja s pristojnim centrom za socialno delo, nekaj se jih je vključilo samih po neposrednem pogovoru z Regijsko varno hišo Kras, ena pa je bila napotena s strani kriznega centra. Vse ženske so bile deležne psihičnega, verbalnega in ekonomskega nasilja, pri večini je bilo prisotno tudi fizično nasilje. Od januarja do konec julija je zabeleženo povprečno število 105,43 nočitev mesečno.
Vse do sedaj opremljene sobe za uporabnice (šest sob) so opremili izključno z donatorskimi sredstvi. Prav tako so iz tega naslova pridobili sredstva in material za nujno tekoče delovanje in aktivnosti v Regijski varni hiši Kras, opremo pralnice, dnevne sobe, hodnika, mini skladišča za nujna oblačila, pisarne, itd.
Regijsko varno hišo Kras financirajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine Cerknica, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana ter posamezni donatorji.
Več informacij: vhkras@gmail.com, tel.: 070 754 530, www.vhkras.si