Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Razglasitev rezultatov akcije »OBČINA SEŽANA V CVETJU 2012«
Natisni  Pošlji prijatelju
7.9.2012

Tudi letošnja, že 9. akcija ocenjevanja urejenosti okolja »OBČINA SEŽANA V CVETJU« se je zaključila z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj v multimedijskem prostoru sežanskega botaničnega parka. Sodelujočim sta čestitala župan Davorin Terčon, ki je poudaril pomen urejenega okolja pri zagotavljanju kvalitetnega bivanja in Milena Štolfa, predsednica Komisije za ocenjevanje urejenosti mesta Sežana in naselij v občini Sežana. Posebne čestitke oziroma zahvalo sta namenila vsem, ki v akciji sodelujejo že tradicionalno in tako sta bili Socialno varstvenemu zavodu iz Dutovelj – Zelenemu programu in sežanski dislocirani enoti –podeljeni priznanji za dolgoletno sodelovanje, vztrajnost in skrb pri urejanju okolice.
V tokratni akciji je v treh kategorijah sodelovalo kar 18 udeležencev. Za ocenjevanje balkonov je prispela le ena prijava, 10 prijav pa je bilo za vrt oz. okolico hiše. Še posebej je razveseljivo dejstvo, da je v letošnjo akcijo ocenjevanja kar 7 krajevnih skupnosti predlagalo posamezna naselja na svojem območju.
Akcija se je pričela že v juniju, komisija pa je ocenjevanje izvedla v mesecu juliju. Njeno delo je bilo vse prej kot lahko, saj so bili predlogi precej izenačeni. Komisija se je odločila, da v kategoriji ocenjevanja vrta oziroma okolice hiše podeli prvo mesto Jadranki Frančeškin iz Sežane, ker je med vsemi predlogi prejela največ točk. Med naselji pa je člane komisije prepričala urejenost vasi Gorenje pri Divači, ki v letošnjem ocenjevanju krajev najbolj izstopala.


Priznanja v kategoriji ocenjevanja najlepše urejenih vasi oz. naselij v Občini Sežana:
1. mesto: KS POVIR za vas Gorenje pri Divači
2. mesto: KS DUTOVLJE za vas Brje pri Koprivi
3. mesto: KS VRABČE za vas Vrabče

Priznanja v kategoriji ocenjevanja najlepše urejenih vrtov oz. okolic hiš:
1. mesto: Jadranka Frančeškin, Cesta na Bršljanovec 11, 6210 Sežana
2. mesto: Mihaela Lavrenčič, Kopriva 26, 6221 Dutovlje
3. mesto: Zdenka Fabjan, Voglje 5, 6221 Dutovlje

Priznanje v kategoriji ocenjevanja najlepše urejenih balkonov
1. mesto: Silvestra Torkar, Nika Šturma 1, 6210 Sežana

Posebno priznanje za dolgoletno sodelovanje, vztrajnost in skrb pri urejanju okolice:
SVZ Dutovlje - Dislocirana enota Sežana, Kettejeva 7, 6210 Sežana
SVZ Dutovlje - Zeleni program, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje

Zahvalo za sodelovanje v akciji Občina Sežana v cvetju v letu 2012 prejmejo:
KS DANE PRI SEŽANI za vas Dane pri Sežani
KS SEŽANA za vas Voglje
KS LOKEV za vas Lokev
KS AVBER za vas Gradnje
Branka Placer, Lokev 100, 6219 Lokev
Olga Križmanič, Lokev 159, 6219 Lokev
Marija in Jožef Pernat, Lokev 124b, 6219 Lokev
Zehra Porič, Lipica 15a, 6210 Sežana
Marijana Križman Kastelic, Štorje 154, 6210 Sežana