Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Odprtje objekta za sortiranje in obdelavo odpadkov
Natisni  Pošlji prijatelju
28.8.2012

 

V okviru občinskega praznika občine Sežana je danes, 28. avgusta, v sežanskem centru za odlaganje odpadkov, potekalo odprtje OBJEKTA ZA SORTIRANJE in OBDELAVO ODPADKOV PRED ODLAGANJEM. ki je sofinanciran s Divača, Komen, Hrpelje – Kozina in Sežana.
Objekt, ki so ga poleg Občine Sežana sofinancirale tudi Občine Hrpelje - Kozina, Divača in Komen, vključuje tehnološko linijo za mehansko obdelavo ostanka odpadkov (mešani komunalni odpadek) ter ročno sortiranje ločeno zbrane embalaže na ekoloških otokih. Oprema (financirana s strani izvajalca gospodarske javne službe - Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana) je nameščena v halo 600 m2 površine, ki je postavljena na reciklažnem platoju CERO Sežana.

S postavitvijo mehanskega separatorja in sortirne linije na CERO SEŽANA je bila izvedena nadgradnja obstoječega sistema ravnanja z odpadki. Ločenemu zbiranju na izvoru in zbiranju na pretovorni postaji, se je priključila obdelava mešanih komunalnih odpadkov in sortiranje ločeno zbranih frakcij iz ekoloških otokov. S postavitvijo obdelave mešanih komunalnih odpadkov so izpolnjeni pogoji za podaljšanje Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Sežana.

Cilj postavitve mehanskega separatorja in sortirne linije je urediti infrastrukturo, da bo ravnanje z odpadki čim bolj gospodarno. Glavni namen investicije je doseganje zmanjšanja količin proizvedenih odpadkov ter postavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, ki se uresničuje v posamezni lokalni skupnosti, za kar so zadolžene občine in njihova komunalna podjetja.

Na današnji slovesnosti, ki so jo s kulturnim programom obogatili kvartet klarinetov nekdanjih učencev Glasbene šole Sežana v sestavi Andrej Jurančič, Neža Jelušič, Domen Gulič in prof. Branko Trifković, ki je tudi mentor zasedbe, ter na harmoniki Anže Počkar, učenec Zorana Lupinca, so zbrane goste nagovorili Iztok Bandelj, direktor Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, župan Davorin Terčon ter Leon Behin, generalnega direktor Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Pri slavnostnem odprtju objekta z zagonom sortirne linije pa so poleg gospoda Behina sodelovali tudi vsi štirje kraško – brkinski župani: Davorin Terčon, Drago Božac, Zvonko Benčiča-Midre in Danijel Božič.

Iztok Bandelj, direktor Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana

župan Davorin Terčon

Leon Behin, generalnega direktor Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje