Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Občina Sežana prejela Certifikat MLADIM PRIJAZNA OBČINA.
Natisni  Pošlji prijatelju
18.5.2012

Z velikim veseljem Vas obveščamo, da je Občina Sežana danes prejela Certifikat MLADIM PRIJAZNA OBČINA.

Družbeni položaj mladih se je v zadnjih letih izrazito poslabšal. Povečuje se stopnja brezposelnosti med mladimi, vse pogostejše so nestalne in manj kakovostne oblike zaposlovanja, posledično se povečuje finančna odvisnost mladih od staršev, občutek negotovosti in časovni okvir pri oblikovanju lastne družine. Takšno stanje ne prinaša pozitivnih učinkov ne mladim ne državi.
Pomembno vlogo pri razvoju mladih imajo lokalne skupnosti, ki so mladim najbližje. Naloga lokalnih oblasti je, da zagotovijo prostor, v katerem lahko mladi razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvijajo v družbeno odgovornega odraslega.

Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Mladinski svet Ajdovščina kot poslovodeči partner konzorcija Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik« v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik.

Certifikat se podeli občinam, ki jih je strokovna komisija na podlagi razpisa prepoznala kot mladim prijazne, ker so v minulih dveh letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik.

Področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik zajemajo ukrepe, ki so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih in mladinskega organiziranja.

Slavnostna podelitev certifikatov je potekala danes, 18. maja 2012, s pričetkom ob 11.30 uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Certifikate Mladim prijazna občina sta podeljevala predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina, Helena Harej in predsednik Skupnosti občin Slovenije, Leopold Kremžar.

Na razpis je bilo prijavljenih 20 občin, od tega pa jih je 7 prejelo certifikat. Nosilke prvih certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje od 2012 do 2016 so tako poleg naše občine še: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Velenje, Občina Krško in Občina Radlje ob Dravi.

Občina Sežana se je s prijavo in obenem prejemom certifikata zavezala, da v obdobju od leta 2012 do 2016, za katerega je certifikat prejela, ne bo prenehala z izvajanjem ukrepov iz prednostnih področij lokalnih mladinskih politik v obsegu, ki je bil podlaga za pridobitev certifikata.