Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Nova zdravstvena postaja in lekarna v Dutovljah
Natisni  Pošlji prijatelju
9.11.2010

Objekt Zdravstvene postaje in Podružnične lekarne je lociran nasproti Socialno varstvenega zavoda Dutovlje, na lokaciji ob cesti Sežana - Nova Gorica. Zasnovan je v obliki črke 'L' v skupni izmeri 304 m2. Zdravstvena postaja zaseda severno stranico v izmeri 233 m2 s tem, da so prostori Zdravstvene postaje nanizani ob osrednjem prostoru čakalnice. Lekarna se nahaja v delu zahodne stranice stavbe in zaseda cca 71 m2 površin. Ob objektu je urejena tudi okolica z 19 parkirnimi mesti in enim rezerviranim parkirnim mestom za invalide, kar zadostuje za pokrivanje normativnih potreb. Ob južni fasadi objekta je predvidena peš povezava do obstoječe avtobusne postaje in prehoda za pešce ob križišču, za zaposlene v lekarni in za dostavo zdravil pa je urejen ločen vhod.

Občina Sežana je leta 2007 odkupila zemljišče nasproti Socialno-varstvenega zavoda Dutovlje skupaj z objektom bivšega gostinskega lokala za potrebe izvedbe zdravstvene postaje in lekarne Dutovlje. Pobudnica za odkup je bila Krajevna skupnost Dutovlje, ki je videla na tej lokaciji najkvalitetnejšo rešitev za izgradnjo pritličnega objekta, ki bo omogočil kvalitetno zdravstveno oskrbo za občane območja naselja Dutovlje in okoliških vasi z možnostjo dostopa tudi invalidnim in nemočnim osebam ter nemotenega parkiranja.

Sedanji prostori zdravstvene postaje Dutovlje se nahajajo v središču Dutovelj v prvem nadstropju večstanovanjske zgradbe. V prvo nadstropje vodijo zavite stopnice, kar onemogoča dostop v nujnih primerih, slabotnim pacientom, hudo bolnim in invalidnim osebam. Večkrat se zgodi, da mora medicinsko osebje nuditi prvo pomoč na parkirišču pred zdravstveno postajo.
Prav tako obstoječa zdravstvena postaja ne dosega standardov, normativov in tehničnih smernic, ki veljajo za področje zdravstvene dejavnosti in vedno znova se poraja problematika parkiranja, saj je parkirišče pred postajo premajhno.

Prebivalci tega območja, ki so uporabniki zdravstvenih storitev zdravstvene postaje Dutovlje, nimajo v bližini lekarne. Najbližja lekarna se nahaja 10 km stran v Sežani, kjer je bila do sedaj tudi edina lekarna v občini Sežana.Pričetek izgradnje zdravstvene postaje in podružnične lekarne Dutovlje je Občina Sežana načrtovala že v letu 2008, ker pa je bil projekt prijavljen na javni razpis Ministrstva za zdravje RS za soinvestiranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2009-2010, se investicija pred prejemom sklepa ministrstva ni mogla pričeti. Pogodba o soinvestiranju med Ministrstvom za zdravje RS in Občino Sežana je bila podpisana v začetku julija 2009. Soinvestitorska sredstva so znašala 46.936,63 EUR za leto 2009 in 96.877,20 EUR v letu 2010 (skupaj 143.813,83 EUR). Sredstev za leto 2009 nismo uspeli izčrpati, ker je bil pričetek izvajanja investicije preložen na november 2009 (javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del). Pred tem je bilo potrebno sprejeti Odlok o proračunu za leto 2010, ki je bil sprejet na 25. seji Občinskega sveta.

Septembra 2009 je Občina Sežana podpisala tudi pogodbo s Kraškimi lekarnami o sofinanciranju izgradnje Podružnične lekarne Dutovlje, s katero se imenovani javni zavod zavezuje za soinvestiranje 23% deleža investicije, kar je v skladu s kvadraturo lekarniških prostorov. Javno naročilo za izbor izvajalca del je bilo izvedeno v novembru 2009. Predinvesticijska vrednost je znašala 849.060 EUR, kar naj bi, skupaj s sredstvi Kraških lekarn, zadostovalo za izgradnjo Zdravstvene postaje in Podružnične lekarne Dutovlje. Po prejetih ponudbah za gradbeno izvedbo objekta je bila najnižja ponudbena cena v višini 653.000 EUR, katere ponudnik je bil MAKRO 5 GRADNJE, d. o. o., ki je bil v postopku javnega naročila tudi izbran. V proračunu občine Sežana za leto 2010 so v ta namen načrtovana sredstva v višini 565.000 EUR, poleg 23% prispevka javnega zavoda Kraške lekarne.

Zbranim je o investiciji spregovoril župan Davorin Terčon

Prisotne sta pozdravili tudi Anita Malnar, v.d. direktorice Kraških lekarn Ilirska Bistrica

...in Ljubislava Škibin, direktorica Zdravstvenega doma Sežana

Branko in Leda Kocjan v enodejanki "Dežurna služba" avtorja in režiserja Bojana Podgorška