Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Postavljen temeljni kamen za gradnjo vrtca
Natisni  Pošlji prijatelju
5.11.2010

V petek, 5.novembra 2010 sta župan občine Sežana Davorin Terčon in direktor podjetja Kraški zidar d.d. Radoš Lipanje postavila temeljni kamen za gradnjo vrtca.

Z začetkom šolskega leta 2009/2010 smo se, kljub odprtju treh dodatnih oddelkov (2 v Dutovljah in 1 v Lokvi) in ob maksimalni izkoriščenosti obstoječih kapacitet Vrtca Sežana z enotami, tudi v naši občini prvič srečali s problemom odklanjanja otrok in uvrščanjem na čakalno listo.

Staršem otrok, ki zaradi pomanjkanja prostora niso uspeli dobili mesta niti v enoti Sežana niti v ostalih enotah in so bili uvrščeni na čakalno listo, smo skušali omiliti stisko s subvencioniranjem varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca po predhodno sprejetem pravilniku, ki zagotavlja mesečno subvencijo v višini 100,00 EUR neto na otroka.

Prioritetni cilj Občine Sežana pa je bil vseskozi usmerjen v celovito rešitev prostorske problematike z zagotovitvijo dodatnih prostorov za potrebe vrtca na lokaciji sedanjih jasli na Regentovi ulici 1, za kar je bil že v marcu 2009 izdelan idejni projekt. Nadaljnje aktivnosti so bile pogojene s predhodnim sprejetem Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ZS 11 – LEHTE v Sežani (Ur. l. RS, št. 33/2010). Po sprejetju navedenega odloka in izvedenem postopku Javnega poziva za izbor imetnika stavbne pravice za projekt dograditve vrtca v Sežani, je Občina Sežana, po izvedenih pogajanjih z edinim ponudnikom - to je s Kraškim zidarjem, d. d., podjetjem za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo, v začetku avgusta 2010, podpisala Pogodbo o stavbni pravici za dograditev vrtca v Sežani.

Do nujno potrebnih dodatnih kapacitet, kot posledico naraščajočega števila rojstev, priselitev in povečevanja vključenosti otrok v vrtce, naj bi prišli v roku enega leta. Zavedajoč se pomena zagotavljanja ustreznih pogojev za izvajanje kakovostne predšolske vzgoje ter socialnega vidika vključevanja otrok v vrtec, bo tako s prihodnjim šolskim letom dosežen cilj zagotovitve zadostnega števila mest za vse predšolske otroke.

V novem vrtcu, ki bo povezan z objektom obstoječih jasli, bo zgrajenih deset dodatnih oddelkov, namenjenih otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. Poleg desetih novih oddelkov in zunanje ureditve, bodo v sklopu investicije ob vzdolžnem hodniku urejene garderobe in sanitarije za otroke, pisarne (za vodjo enote, svetovalnega delavca, vodjo prehrane), centralna kuhinja in stopnice z dvigalom. Vsaka od igralnic bo imela zunanjo pokrito teraso. V sklopu sanitarij za otroke bodo tudi stranišča za otroke na igrišču z neposrednim zunanjim vhodom. Za zaposlene je predviden skupni prostor, ki bo neposredno povezan s shrambo vzgojnih sredstev. Ob skupnem prostoru bo garderoba s sanitarijami za zaposlene. V novi kuhinji bo možno pripravljati dnevno okrog 430 porcij glavnega obroka. Manjši del novega objekta bo podkleten. V kleti bodo pralnica in servisni prostori (prostori vzdrževalcev, shramba, arhiv).

Iz pogodbe o stavbni pravici izhaja, da bo imetnik stavbne pravice vložil v dograditev vrtca 4.862.696,02 EUR, končna ponudbena vrednost z vključenimi stroški financiranja in ostalimi stroški pa znaša 7.380.995,76 EUR. Občina bo po zaključku investicije in pridobljenem uporabnem dovoljenju, predvidoma v avgustu 2011, sklenila z imetnikom stavbne pravice najemno pogodbo za 14 let. S potekom stavbne pravice, ki je s pogodbo podeljena za obdobje 15 let, imetnik stavbne pravice izroči Občini Sežana zgrajeni objekt.

Slovesnost ob postavitvi so obogatili otroci Vrtca Sežana s prisrčnim programom.

Zbrane goste sta nagovorila ravnateljica Vrtca Sežana Radica Slavković in župan Davorin Terčon.