Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Projekt Carso - Kras odobren
Natisni  Pošlji prijatelju
25.5.2010

Občina Sežana je danes, kot vodilni partner projekta »CARSO – KRAS«, javnosti predstavila PROJEKT »CARSO – KRAS«.  Poleg sežanskega župana Davorina Terčona so projekt predstavili in o njem spregovorili tudi Maria Teresa Bassa Poropat, predsednica Pokrajine Trst, Blanka Bartol, predstavnica Direktorata za prostor Ministrstva za okolje in prostor RS, Tatjana Rener, vodja regionalne pisarne (Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko) ter Stojan Gorup, ki je tudi pripravljalec projekta.

Občina Sežana se je kot vodilni partner, skupaj s 16 partnerji (POKRAJINA TRST, POKRAJINA GORICA, OBČINA DIVAČA, OBČINA HRPELJE - KOZINA, OBČINA KOMEN, OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA, OBČINA MILJE, OBČINA DOLINA, OBČINA REPENTABOR, OBČINA ZGONIK, OBČINA TRST, OBČINA DEVIN NABREŽINA, ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA – GLAVNA DIREKCIJA ZA KMETIJSKE, NARAVNE IN GOZDNE VIRE – ODDELČNO NADZORNIŠTVO ZA GOZDOVE V TRSTU IN GORICI, LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.C.A.R.L., OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV), prijavila na javni razpis za strateške projekte v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 s projektom CARSO – KRAS. 

Organ upravljanja tega programa je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Dne 21. aprila 2010 se je deželna vlada Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine s sklepom št. 765 seznanila z odločitvami Nadzornega odbora Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki je na 16. dopisni seji odobril dokončne prednostne sezname projektov, predloženih v okviru javnega razpisa št. 01/2009. Prednostne lestvice so bile dne 28. 4. 2010 objavljene v Deželnem uradnem listu (BUR) FJK št. 17. Sedaj so vsem dostopne na spletni strani programa: http://www.ita-slo.eu/ .

Projekt nosi naslov Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija in spada v okviru programa pod Prednostno nalogo 1: »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«.