Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Pohvale najzaslužnejšim prostovoljcem in organizacijam
Natisni  Pošlji prijatelju
23.4.2010

 Dne 23. aprila 2010 je sežanski župan Davorin Terčon slavnostno podelil pohvale najzaslužnejšim prostovoljcem in organizacijam na področju prostovoljnega dela v občini Sežana ter sprejel skupino prostovoljcev iz Šolskega centra Srečko Kosovel Sežana.
Priznanje najzaslužnejše organizacije na področju prostovoljnega dela v občini Sežana sta prejeli Društvo diabetikov Sežana in Razvojno društvo Merišče, Merče, priznanje najzaslužnejšemu prostovoljcu je prešlo v roke Vladimirju Janjiču, Zdenki Furlan pa priznanje za najzaslužnejšo prostovoljko.

Društvo diabetikov Sežana deluje na območju štirih občin (Hrpelje-Kozina, Sežana, Divača in Komen) že od leta 1987. V teh letih je društvo tudi pridobilo s strani Ministrstva za zdravje RS status humanitarne organizacije (2007). Prav tako je društvo dobilo tega leta občinsko priznanje Občine Sežana.

Društvo v svojih programih skrbi za:
-Izobraževanje v smislu rekreativnega zdravljenja, strokovna predavanja, učne delavnice,
-telesne aktivnosti, katere so zelo pomembne za sladkornega bolnika kot so pohodi, udeležba na športnih srečanjih,
-razna družabna srečanja,
-posameznim članom nudi socialno pomoč, v katero se štejejo tudi obiski na domu, v domovih za onemogle in bolnicah.

Razvojno društvo Merišče iz  Merč deluje na območju Slovenije in Italije, predvsem na prireditvah na območju Krasa in okolice. Društvo se aktivno udeležuje različnih prireditev predvsem v skrbi za obujanje starih kmečkih običajev (udeležba na prireditvah kot so: Furmanski praznik Postojna, Praznik terana in pršuta Dutovlje, Občinski praznik Občine Sežana, idr.). Društvo se aktivno udeležuje pustnih karnevalov v Italiji (Opčine, Trst) ter se predstavi tudi v Sežani. Priprave na tak karneval trajajo kar dva meseca in pomembno vplivajo na ohranjanje običajev v tem okolju. Prostovoljno so darovali 20 ton sena za Črni Vrh. Člani društva so prostovoljno delali pri izgradnji mrliške vežice v Merčah, obnovi zvonika v Merčah in nabavi zvonov. Uredili so 8 km gozdnih sprehajalnih poti. Uredili so tudi vaški dom, pokopališče, nogometno igrišče, vsako leto dvakrat očistijo vas. Letos so posneli film z Jadranom Strletom in Italijanskim studiem RAI 3 na temo življenje na kmetiji.

Vladimir Janjič je leta 2002 prevzel mesto predsednika Društva diabetikov Sežana in društvo vodil do aprila meseca 2010, ko je svoje mesto prepustil nasledniku. Vladimir Janjič je kot predsednik ustvarjal programe za vsako leto posebej, katerega je občni zbor društva na svojem zasedanju tudi sprejel. Hkrati pa skrbel, da se je program v celoti izvajal in celo več, vedno je tekom leta dodajal še kakšno akcijo. Ves čas je skrbel za dobre odnose z Zdravstvenim domom v Sežani predvsem z Diabetološko ambulanto. Aktivno sodeluje tudi z občinskimi vodstvi občin, katere pokriva naše društvo s svojimi člani. Redno skrbi za sodelovanje z društvi diabetikov v naši okolici, z društvi: upokojencev, invalidi, Zvezo borcev, Klubom "Maksa Perca" idr. Ves čas pa mu je temeljna skrb pridobivati nove člane.

Z njegovim prihodom na čelo društva se je delo v društvu bistveno izboljšalo, program dela za vsako tekoče leto se je zelo razširil, nesebično se zavzema za vsakega člana, saj ve, da so sladkorni bolniki še posebej občutljivi in potrebni posebne obravnave. Pod njegovim vodstvom je društvo dobilo leta 2007 občinsko priznanje Občine Sežana in tudi odločbo o statusu humanitarne organizacije s strani Ministrstva za zdravje. Vladimir Janjič je nesebično kot prostovoljec vodil društvo uspešno v zadovoljstvo vseh članov društva. 

 

Zdenka Furlan je aktivna članica organa OBMOČNEGA ODBORA OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RK SEŽANA ter aktivna članica KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK SEŽANA (organizacijska oblika OZRK). Je tudi lokalna koordinatorka in vodja projekta SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ ter koordinatorka projekta MEDGENERACIJSKO DRUŽABNIŠTVO.

Zdenka Furlan kot prostovoljka aktivno deluje v Območnem združenju RK že 25 let. Štiri mandatna obdobja je članica Območnega odbora združenja, kjer s konstruktivnim delom veliko prispeva k uspešnosti združenja. Njeno področje prostovoljskega dela so programi za boljšo kakovost življenja starejših ljudi in invalidov: obiskovanja starejših in invalidov, srečanja, skupine starih ljudi za samopomoč, medgeneracijsko družabništvo. V vseh omenjenih programih deluje kot organizatorka kot tudi izvajalka. Na njeno pobudo in aktivno delo pri pripravi sta na območju Krasa in Brkinov zaživela programa skupine starih ljudi za samopomoč in medgeneracijsko družabništvo.

Poleg prostovoljskega dela svojo humanost dokazuje tudi kot redna krvodajalka, ki je kri darovala 27 krat. Z aktivnim prostovoljskim delom v različnih društvih in ustanovah (društvo Vezi, Društvo upokojencev Sežana, SVZ Dutovlje, Dom upokojencev Sežana) spodbuja in krepi sodelovanje med nami.

Zdenka je z bogatimi izkušnjami pobudnik in idejni vodja različnih aktivnosti na področju dela s starimi. S svojim dolgoletnim prostovoljskim delom je močno zaznamovala delo RK na našem območju, tako z delovanjem v organih OZRK, kot tudi z uvajanjem novih programov in aktivnim delom v le-teh (kot že navedeno prej). Preko tega je pozitivno vplivala na širšo lokalno skupnost in na povezovanje vseh, ki skrbijo za boljšo kakovost življenja starejših, bolnih in invalidnih ljudi. Zdenka ima aktivno vlogo pri spodbujanju predstavnikov srednje in mlade generacije za vključevanje v prostovoljno delo. Zunaj združenja in tudi širše je zgled mnogim prostovoljcem.