Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Minister Gregor Golobič obiskal podjetje Mitol
Natisni  Pošlji prijatelju
7.12.2009

V ponedeljek, 7. decembra, je Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič obiskal podjetje Mitol, tovarna lepil, d. d., Sežana.

Direktor podjetja Marjan Mateta je ministru in sežanskemu županu Davorinu Terčonu predstavil dejavnost podjetja, njihove programe, cilje ter kratkoročne in dolgoročne načrte podjetja, izpostavil pa je tudi težave s katerimi se podjetje sooča v času gospodarske krize.
Podjetje Mitol, z več kot 60-letno tradicijo, je eden izmed 600 ponudnikov lepil Evrope. Sodi med srednje velika podjetja in se v evropskem merilu, po realizaciji, uvršča med prvih 100 ponudnikov lepil. V svojem proizvodnem programu ima več kot 350 vrst izdelkov, ki jih prodaja v več kot 25 državah. V lastnem razvoju sledijo cilju čim hitrejši zadovoljitvi želja in potreb svojih odjemalcev, tehnični marketing pa budno spremlja konkretne zahteve in potrebe obstoječih ter potencialnih kupcev. Prav tako so zaposleni na raziskovalnem oddelku tisti, ki vestno spremljajo razvojne trende za področje disperzij in lepil, te pa čim prej vnesti kot izboljšave v svoj proizvodni program. Delež realizacije dosežen z izdelki, razvitimi ali izboljšanimi v zadnjih petih letih, presega tretjino celotne realizacije. Nove aplikacije, novi materiali, nove tehnologije njihovih kupcev in nenazadnje stalni pritiski na cene, vplivajo na vse krajši življenjski ciklus nekega izdelka.

Mitol, d. d., Sežana ima od leta 2001, pri Ministrstvu za šolstvo in šport RS, registrirano svojo raziskovalno skupino. Skupina uspešno deluje v okviru izvajanja notranjih razvojnih projektov, kot tudi projektov, sofinanciranih s strani ministrstev. Tako je bilo podjetje vključeno v izvajanje dveh mednarodnih projektov iz sklopa 6. okvirnega programa: v letih 2004 do 2008 je potekal projekt PRISM-A Marie Curie Research Training Network - Towards Knowledge-Based Processing Systems, z izmenjavo raziskovalcev, ki so delali na postopku optimizacije procesa polimerizacije, v letih 2007 - 2010 pa še na projektu >MIGRESIVES< - Research programme on migration from adhesives in food packaging materials in support of European legislation and standardisation, katerega glavni cilj je bil poiskati učinkovito metodo za obvladovanje migracije snovi iz lepil v materiale za stik s hrano. Zaključna konferenca projekta se bo odvila prihodnje leto prav v Ljubljani.

Z dvema razvojnima projektoma je podjetje, Mitol, d. d., Sežana pridobilo sredstva na razpisih iz Evropskih regionalnih strukturnih skladov. Med letoma 2004 - 2006 so bili partner v projektu >Sodobne tehnologije vodenja za povečanje konkurenčnosti<, za obdobje 2008 - 2011 nosilno podjetje na projektu >Aktivni fasadni sistem<, istočasno pa tudi eden od dvaindvajsetih partnerjev na projektu >CO PoliMaT< - Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije, s prednostnim področjem: napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in nanotehnologije. Njihovo skrb za celovito obvladovanje kakovosti in prizadevanje za okolju sprejemljivo in varno proizvodnjo ter skrb za zdravje in varnost pri delu potrjujejo tudi certifikati ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001 in odgovorno ravnanje POR.

V skrbi za uporabnika in stalno dobro kakovost izdelkov in storitev niso pozabili na okolje. Njihovi izdelki so okolju prijazni, posebno pozornost pa posvečajo tudi izbiri materialov in proizvodnih procesov, ki ne obremenjujejo okolja. Njihova prizadevanja za okolju sprejemljivo in varno proizvodnjo potrjujeta tudi okoljski certifikat ISO 14001 ter pravica do uporabe loga POR (poročilo o odgovornem ravnanju).
Prav tako pa so njihova skrb tudi zaposleni. S skrbnim izborom surovin, tehnoloških postopkov, predvsem pa z vlaganji v proizvodne oddelke se trudijo permanentno zmanjševati škodljive vplive na delavce, na uporabnike med samo aplikacijo izdelkov, kot tudi za končnega kupca med rabo končnega izdelka v celotnem življenjskem ciklusu. Njihovega prizadevanja za zdravje varno proizvodnjo potrjuje tudi certifikat OHSAS 18001.

Tako minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo R Gregor Golobič, kot tudi župan Davorin Terčon, sta izrazila podporo razvojnim programom podjetja ter željo po čim večjem številu tako uspešnih podjetij kot je sežanski Mitol.