Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Podpis sporazuma o sodelovanju s Fakulteto za upravo
Natisni  Pošlji prijatelju
7.4.2009

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Občina Sežana sta 7. aprila 2009 na podlagi skupnih interesov s ciljem tvornega sodelovanja na področju javnega sektorja, podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju, s katerim je nadgrajeno dosedanje dolgotrajno uspešno sodelovanje. Sežana je tako poleg Ljubljane in Žalca tretje mesto, kjer se bo izvajal redni študij.

Kot je sporočil dekan prof. dr. Srečko Devjak, so glede na dosedanje tvorno sodelovanje prepričani, da se bo le to nadaljevalo tudi v prihodnje ter tako znanje, ki ga študentje pridobijo po končanem študijskem programu, uspešno preneslo tudi v prakso.

V jeseni je predviden vpis rednega študijskega programa, za katerega je razpisanih 50 prostih mest. Pri prvem vpisu se je nanj prijavilo 23 študentov, vendar so v Ljudski univerzi Sežana prepričani, da bodo vsa razpisana mesta zasedena v drugem oziroma tretjem vpisu.

S podpisom sporazuma o sodelovanju bosta, v skladu s svojimi pristojnostmi in v okviru poslanstva, delovala v smislu dolgoročnega sodelovanja na področju razvoja javne uprave oz. lokalne samouprave ter se zavezala za sodelovanje v različnih oblikah in na več vsebinskih področjih:

- razvoj novih vsebin in oblik študijskih programov,
- izvajanje študijskih dejavnosti,
- razvoj in izvedbo posameznih delov študijskih programov, kot so obvezna študentska praksa, diplomska in druga dela,
- sodelovanje izkušenih javnih uslužbencev pri pedagoškem procesu,
- mednarodne, čezmejne in domače raziskovalne ter svetovalne projekte, v katerih podpisnika sodelujeta bodisi v razmerju naročnik-izvajalec bodisi kot soizvajalca,
- izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev ter izvedbo strokovnih konferenc,
- publiciranje,
- razvoj partnerskih mrež z drugimi institucijami v Sloveniji in tujini,
- vključevanje predstavnikov obeh podpisnikov pri delovnih telesih vključenih strani,
- druge oblike znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja, o katerih se podpisnika posebej dogovorita.

S strani Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je bil podan tudi interes za skupno sodelovanje izven šolskih programov. Sodelovanje pri projektu spremljanja kakovosti delovanja javne uprave je le eden od predlogov, v katerem bi sodelovali skupaj s sosednjo Italijo in Avstrijo.