Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu

Objave v letu 2007
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 Uradni list _21/2007  - Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
 Uradni list _21/2007  - Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
 Uradni list _23/2007  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2007
 Uradni list _43/2007  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2006
 Uradni list _43/2007  - Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana
 Uradni list _43/2007  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v občini Sežana
 Uradni list _59/2007  - Odlok o poimenovanju ulic v Zazidalnem načrtu na območju ZS 11 - Lehte v Sežani
 Uradni list _59/2007  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
 Uradni list _67/2007  - Odlok o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami
 Uradni list _67/2007  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
 Uradni list _67/2007  - Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
 Uradni list _74/2007  - Pogoji za uporabo plakatnih mest
 Uradni list _92/2007  - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Sežana v obdobju 2007- 2013
 Uradni list 105/2007  - Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Sežana
 Uradni list 105/2007  - Sklep o nadaljevanju priprave PUP za mesto Sežana - vzhod
 Uradni list 105/2007  - Sklep o nadaljevanju priprave PUP za mesto Sežana - zahod
 Uradni list 105/2007  - Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta Sežana
 Uradni list 105/2007  - Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sežana
 Uradni list 107/2007  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Sežana
 Uradni list 115/2007  - Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
 Uradni list 115/2007  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2008
 Uradni list 117/2007  - Poslovnik občinskega sveta
 Uradni list 117/2007  - Statut Občine Sežana
 Uradni list 125/2007  - Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008
 Uradni list 125/2007  - Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
 Uradni list 125/2007  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov...
 Uradni list 125/2007  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana