Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Objave v Uradnem listu    Arhiv - Objave v Uradnem listu

Objave v letu 2005
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 Uradni list _18/2005  - Odlok o proračunu občine Sežana za leto 2005
 Uradni list _43/2005  - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2004
 Uradni list _43/2005  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana
 Uradni list _43/2005  - Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
 Uradni list _43/2005  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
 Uradni list _61/2005  - Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana
 Uradni list _61/2005  - Pravilnik o dodeljevanju interventnih enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Sežana
 Uradni list _61/2005  - Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje UP 21 »Mehanizacija« v Sežani
 Uradni list _61/2005  - Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Suhozemni terminal Sežana
 Uradni list _61/2005  - Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod
 Uradni list _86/2005  - Program priprave sprememb odloka o urbanistični zasnovi mesta Sežana in Sprememb odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bolnišnica Sežana
 Uradni list _91/2005  - Odlok o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Sežana
 Uradni list _91/2005  - Odlok o rebalansu proračuna občine Sežana za leto 2005
 Uradni list 109/2005  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana
 Uradni list 109/2005  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 Uradni list 109/2005  - Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju občine Sežana
 Uradni list 109/2005  - Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2006
 Uradni list 109/2005  - Sklep o začasnem financiranju