Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Javni razpisi, naročila in natečaji    Arhiv - Javni razpisi, naročila in natečaji

Javni razpisi, naročila in natečaji v letu 2006
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 2006.01.27 Razpisna dokumentacija  - za naročanje storitev po odprtem postopku (po GGAPPI)za izvedbo storitev PRIPRAVA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO CONO SEŽANA JZ 1. FAZA
 2006.03.03 Javni razpis  - V Uradnem listu RS, št. 23/2006 (stran 1617) je bil objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinaciranje programov športa za leto 2006, ki jih bo v letu 2006 občina sofinancirala iz občinskega proračuna. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Zavodu za šport, turizem in prosti čas, telefon: 05 730 14 80 ali na info@sport-sezana.com
 2006.03.17 Izbira založnika  - za izdelavo monografije o Sežani
 2006.03.17 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2006
 2006.03.17 Javni razpis  - za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sežana za leto 2006; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 2006.03.17 Javni razpis  - V Uradnem listu RS, št. 28/2006 z dne 17.03.2006 (stran 2031) je Občina Sežana objavila javni razpis za dodelitev enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2006 - pomoč učencem, dijakom in študentom. Rok za prijavo je do 17.04.2006. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletnih straneh Občine Sežana. Dobite jo tudi pri strokovni službi v sobi 66 občinske uprave Občine Sežana.
 2006.03.24 Javni razpis  - z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo nepremičnin
 2006.04.18 Javni razpis  - za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, društev s področja izobraževanja in individualnih kulturnih delavcev. Rok za prijavo je do 15.05.2006. Informacije dobite na tel. štev.: 05 731 01 27. OPOMBA: Če je prijavitelj individualni kulturni delavec posreduje prijavo na obrazcu, ki velja za dejavnost individualnih kulturnih delavcev in priloži parafirano pogodbo, njemu namenjeno.
 2006.04.26 Javni razpis  - za izbiro organizatorja prireditve "Praznik terana in pršuta" v Dutovljah v času od 2006 do 2008
 2006.04.26 Javni razpis  - za izbiro organizatorja prireditve "Praznik terana in pršuta" v Dutovljah v času od 2006 do 2008; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 2006.05.05 Javni razpis  - za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v občini Sežana za leto 2006
 2006.05.05 Javni razpis  - za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v občini Sežana za leto 2006; RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 2006.05.05 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah za Slovenijo. OBVESTILO: V Uradnem listu RS, št. 46/2006 z dne 05.05.2006 (stran 3466) je Občina Sežana objavila Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah za Slovenijo. Rok za prijavo je do 05.06.2006. Informacije dobite na tel. štev.: 05 731 01 27
 2006.05.05 Javni razpis  - za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah za Slovenijo. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 2006.05.26 Javni razpis  - za podelitev priznanj občine Sežana za leto 2006. Predlog za razpisana priznanja naj predlagatelji POŠLJEJO DO VKLJUČNO PONEDELJKA, 12. junija 2006 v zaprti ovojnici z označbo: NE ODPIRAJ - PREDLOG ZA PRIZNANJE OBČINE SEŽANA.
 2006.06.02 Javni razpis  - za sofinanciranje programov spodbujanje pripravništva v občini Sežana za leto 2006. V Uradnem listu RS, št. 57/2006 z dne 02.06.2006 (stran 4328) je občina Sežana objavila Javni razpis za sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva v občini Sežana za leto 2006. Rok za prijavo je do 03.07.2006. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletnih straneh občine Sežana. Informacije dobite na tel. štev.: 05 731 01 27.
 2006.06.02_01 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006  - objavljen v Uradnem listu št.57/2006 stran 4327, dne 02.06.2006. ROK ZA PRIJAVO JE DO 03.07.2006. Informacije dobite na tel. št.: 05 731 01 20.
 2006.06.02_02 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - izobraževanje, poskusi
 2006.06.02_03 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - analize zemlje in krme
 2006.06.02_04 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - sofinanciranje prve osemenitve krav in govejih plemenic
 2006.06.02_05 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - sofinanciranje programov društev
 2006.06.02_06 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - sofinanciranje prevoza mleka
 2006.06.02_07 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - sofinanciranje programov strokovnih združenj
 2006.06.02_08 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - ekološko kmetovanje
 2006.06.02_09 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - zasaditev ali obnova trajnih nasadov
 2006.06.02_10 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - urejanje pašnikov
 2006.06.02_11 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - izgradnja ali obnova objektov za živino
 2006.06.02_12 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - subvencije malim proizvajalcem mlečnih izdelkov
 2006.06.02_13 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - subvencije malim proizvajalcem suhomesnatih izdelkov
 2006.06.02_14 Javni razpis za sofinanciranje programov kmetijstva za leto 2006 - Razpisna dokumentacija:  - subvencije čebelarjem (objekti za pridelavo medu, čebeljih izdelkov)
 2006.06.30_1 Javni razpis za obnovo lokalne ceste Sežana - Vrhovlje
 2006.06.30_2 Javni razpis za obnovo lokalne ceste Sežana - Vrhovlje  - Popis del
 2006.07.07 Javni razpis za izvajanje prevozov šolskih otrok s posebnimi potrebami in drugi prevozi v občini Sežana
 2006.07.07_Javni razpis za izvajanje prevozov šolskih otrok s posebnimi potrebami in drugi prevozi v občini Sežana  - Razpisna dokumentacija
 2006.07.28 Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sežana v letu 2006  - bo objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/2006 z dne 8.07.2006, kar pomeni, da bo razpis odprt do 28.08.2006. V tem času naj bi zainteresirani prijavitelji oddali prijavo z ustreznimi dokazili.
 2006.08.04 Javni razpis za izvedbo del zunanje ureditve  - med Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana in objektom Karsika. Pakirišče z obračališčem za šolske avtobuse - namenjeno osnovni šoli Sežana
 2006.09.01 Javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo nepremičnin
 2006.09.01 Javni razpis za dodelitev občinskih kadrovskih štipendij  - za šolsko leto 2006/2007
 2006.09.08 Javni razpis za izvedbo investicijske prenove  - zunanjega dela stare občinske stavbe »Vila Mirassasso«
 2006.09.22 Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev  - in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2006
 2006.09.22 Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov,  - ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2006,sredstva župana za enkratne finančne pomoči
 2006.10.06 Javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo nepremičnin
 2006.10.13 Javna dražba za prodajo nepremičnin v Sežani
 2006.10.13 Javna dražba za prodajo nepremičnin v Sežani  - Popravek javne dražbe, 23.10.2006
 2006.10.13 Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj
 2006.10.13 Strategija prostorskega razvoja Občine Sežana (SPRO)  - in strokovne podlage za izvedbo strategije
 2006.10.20 Javni razpis za dodelitev občinskih kadrovskih štipendij  - za šolsko leto 2006/2007
 2006.11.17 Javni razpis za izvedbo del zunanje ureditve  - med Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana in objektom Karsika. Pakirišče z obračališčem za šolske avtobuse - namenjeno osnovni šoli Sežana