Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2002-2006    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2005

26.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predstavitev aktivnosti konzorcija GOJUP v zvezi z regionalnim konceptom ravnanja z odpadki.
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2006 – prva obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Priloga k proračunu občine Sežana za leto 2006, kadrovski načrt
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt nabav in gradenj za leto 2006
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt prodaje stvarnega premoženja
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Odlok o proračunu občine Sežana za leto 2006
 03.06 Gradivo za 3.točko sklica  - Bilance proračuna 2006
 03.07 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov 2006-2009; obrazložitev
 03.08 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov 2006 - 2009
 03.09 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov - Področje družbenih dejavnosti
 03.10 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov - Področje gospodarstva
 03.11 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov - Področje kmetijstva
 03.12 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov - Področje kmetijstva
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa za postavitev hitrostnih ovir na Kosovelovi ulici v Sežani ter pred šolo v Lokvi.
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana za leto 2006
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Sežana – prva obravnava.
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Informacija gradbenega odbora o izvajanju investicije adaptacije podružnične Osnovne šole Tomaj
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana – skrajšani postopek
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje – skrajšani postopek.
 10.11 Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sprememb odloka o Urbanistični zasnovi mesta Sežana in sprememb odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice v Sežani.
 10.12 Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Odlok o (1) spremembah urbanistične zasnove mesta Sežana - dopolnjeni predlog
 10.13 Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Odlok o (1) spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bolnišnice Sežana
 10.21 Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UP 20 in UC 6 – Sežana zahod – redni postopek
 10.22 Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani - besedilo odloka
 10.31 Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UP 21 – Mehanizacija v Sežani – redni postopek
 10.32 Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 21 - Mehanizacija v Sežani - besedilo odloka
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o odpravi sklepa št. 06202-5/2005-12, z dne 16.06.2005 ter nov predlog sklepa o prodaji in zamenjavi zemljišč na območju ZN Sežana – zahod v Sežani
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o prodaji proizvodnega prostora v okviru podjetniškega inkubatorja v Sežani.
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 3905, k.o. Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 3745/483, k.o. Sežana.
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča št. 2182/6, k.o. Griže.
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča št. 565/54 k.o. Veliko Polje.
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč v ZN Lehte v Sežani.
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 8.alinea  - Denacionalizacijski postopek po pok. Štolfa Virgiliju iz Sežane.
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi dvosobnega stanovanja v Hrpeljah, Slavniška cesta 11 z dvoinpolsobnim stanovanjem na Kozini, Vodovodna ul. 13
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog sklepa o seznanitvi s službenim potovanjem župana v Občino Podgorica (Črna Gora) in z obiskom delegacije Občine Sežana v občini Sant'Ambrogio di Torino
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 1.alinea  - Volitve in imenovanja: Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Sežana v Svet zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 2.alinea  - Volitve in imenovanja: Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
 13.Gradivo za 13.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru
 14.01 Sprejeti sklepi
 14.02 Izpis sklepov
 15.Zapisnik