Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2002-2006    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2005

25.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Seznanitev z dokončnima poročiloma o opravljenih nadzorih za leto 2004 v javnem zavodu Kraški vodovod Sežana in Krajevni skupnosti Vrabče
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Sežana – druga obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Sežana – druga obravnava; besedilo odloka
 04.01 Gradivo za 4.točko sklica  - Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sežana v prvem polletju leta 2005.
 04.02 Gradivo za 4.točko sklica  - Sklepi o prerazporeditvah
 04.03 Gradivo za 4.točko sklica  - Proračun občine Sežana - polletno poročilo
 04.04 Gradivo za 4.točko sklica  - Zbirna bilanca - krajevne skupnosti
 05.01 Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Sežana za leto 2005 – skrajšani postopek
 05.02 Gradivo za 5.točko sklica  - Odlok o rebalansu proračuna občine Sežana za leto 2005
 05.03 Gradivo za 5.točko sklica  - Posebni del proračuna po uporabnikih
 05.04 Gradivo za 5.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008 - priloga k rebalansu 2005
 05.05 Gradivo za 5.točko sklica  - Zbirna bilanca - krajevne skupnosti
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica k prodaji skupnega prostora v stanovanjskem objektu Kolodvorska 1a, Postojna
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa za nakup zemljišč št. 2369/1, 2369/2, 2369/3 in 2369/4, vse k.o. Sežana;
 06.03 Gradivo za 6.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča št. 39/3, k.o. Štjak
 06.04 Gradivo za 6.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča št. 23/1 in 23/2, obe k.o. Štjak;
 06.05 Gradivo za 6.točko sklica - 5.alinea  - Obrazložitev predloga sklepa o odkupu objekta župnišča v Pliskovici (ureditev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Pliskovici)
 06.06 Gradivo za 6.točko sklica - 6.alinea  - Obrazložitev predloga sklepa o oddaji šole na Taboru v najem KS Vrabče
 06.07 Gradivo za 6.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o prodaji solastniškega dela podstrešnega prostora v stanovanjskem objektu v Sežani, Ulica I. tankovske brigade 1
 06.08 Gradivo za 6.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 4229/6 in 4229/7, obe k.o. Sežana
 06.09 Gradivo za 6.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišč št. 2725/250, k.o. Sežana
 06.10 Gradivo za 6.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa prodaje zemljišč št. 790 in 791, obe k.o. Krajna vas
 06.11 Gradivo za 6.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 4773/2, k.o. Štjak
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Informacija o opravljenem službenem potovanju v Črno goro
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog sklepa o pristopu k pobratenju z občino Sant`Ambrogio sul Garligaiano
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Kosovelov dom Sežana
 10.01 Sprejeti sklepi
 10.02 Izpis sklepov
 11.Zapisnik