Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2002-2006    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2005

23.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru v javnem zavodu Glasbena šola Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog sklepa o potrditvi števila oddelkov in izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2005/2006
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Pravilnika o dodeljevanju interventnih enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Sežana
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Kraške lekarne Ilirska Bistrica za izplačilo povečane delovne uspešnosti za leto 2005
 06.01 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Pravilnika o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana
 06.02 Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Pravilnika o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana - besedilo predlaganega Pravilnika
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog sklepa o oprostitvi plačila mesečne najemnine za poslovne prostore Višjega in visokošolskega središča Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
 08.02 Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predloga sklepov o zamenjavi in prodaji zemljišč na območju Zdravstvenega doma v Sežani in na območju PUP – Bolnišnica Sežana
 08.03 Gradivo za 8.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra in prodaji zemljišča št. 6095/97, k.o. Sežana
 08.04 Gradivo za 8.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o nakupu nezazidanih stavbnih zemljišč št. 3852/2 in 3852/3, k.o. Sežana, na območju ZN Terminal v Sežani
 08.05 Gradivo za 8.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o zamenjavi in odkupu zemljišč v ZN Lehte v Sežani
 08.06 Gradivo za 8.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra in prodaji zemljišč št. 1055/21 in 3922/8, obe k.o. Povir
 08.07 Gradivo za 8.točko sklica - 7.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč v k.o. Merče, ki so last Kocjan Draga, Žirje 1
 08.08 Gradivo za 8.točko sklica - 8.alinea  - Predlog sklepa o odkupu zemljišča št. 1675, k.o. Štorje
 08.09 Gradivo za 8.točko sklica - 9.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 6661, k.o. Sežana
 08.10 Gradivo za 8.točko sklica - 10.alinea  - Predlog sklepa o prodaji zemljišča št. 352/14, k.o. Dutovlje
 08.11 Gradivo za 8.točko sklica - 11.alinea  - Predlog sklepa o prodaji in predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra zemljišča št. 1067/3, k.o. Skopo
 08.12 Gradivo za 8.točko sklica - 12.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra zemljišča št. 6084/90, k.o. Sežana
 08.13 Gradivo za 8.točko sklica - 13.alinea  - Predlog sklepa o izločitvi iz javnega dobra zemljišča št. 2300/142, k.o. Lokev
 08.14 Gradivo za 8.točko sklica - 14.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 1 v I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe v Sežani, Ulica Mirka Pirca 1a
 08.15 Gradivo za 8.točko sklica - 15.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 52 v V. nadstropju več-stanovanjske stavbe v Sežani, Ulica Jožeta Pahorja 4
 08.16 Gradivo za 8.točko sklica - 16.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 5 v II. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe v Sežani, Partizanska cesta 44
 08.17 Gradivo za 8.točko sklica - 17.alinea  - Predlog sklepa o prodaji stanovanja št. 13 v I. nadstropju več-stanovanjske stavbe v Sežani, Ulica Nika Šturma 12
 08.18 Gradivo za 8.točko sklica - 18.alinea  - Predlog sklepa o prodaji poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem objektu Trg 28. avgusta 5, Sežana – Foto Tivoli
 09.01 Gradivo za 9.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica
 09.02 Gradivo za 9.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju novega člana v Odbor za regionalno in čezmejno sodelovanje pri Občinskem svetu Občine Sežana
 09.03 Gradivo za 9.točko sklica - 3.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 09.04 Gradivo za 9.točko sklica - 4.alinea  - Predlog sklepa o podaji soglasja k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 09.05 Gradivo za 9.točko sklica - 5.alinea  - Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2005
 09.06 Gradivo za 9.točko sklica - 6.alinea  - Predlog sklepa o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Sežana
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog programa priprave za Regionalno zasnovo prostorskega razvoja za Južno Primorsko – seznanitev
 11. Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog sklepa o seznanitvi z obiskom delegacije KS Lokev na Češkem in predlog sklepa o službenem potovanju delegacije Občine Sežana v Srbijo
 12.01 Sprejeti sklepi
 12.02 Izpis sklepov
 13.Zapisnik