Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2002-2006    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2005

21.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju
Priloge:
 01.Sklic seje
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana – skrajšani postopek
 03.01 Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2005 – druga obravnava
 03.02 Gradivo za 3.točko sklica  - Odlok o proračunu občine Sežana za leto 2005
 03.03 Gradivo za 3.točko sklica  - Posebni del proračuna po uporabnikih
 03.04 Gradivo za 3.točko sklica  - Načrt razvojnih programov za obdobje 2005-2008
 03.05 Gradivo za 3.točko sklica  - Zbirna bilanca krajevnih skupnosti za leto 2005
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog sklepa o odkupu zemljišč št. 127/2 in 127/3, obe k.o. Veliki Dol
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 1.alinea  - Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov
 05.Gradivo za 5.točko sklica - 2.alinea  - Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Odbora za zdravstvo in socialno varstvo
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Informacija o pripravi in postopkih za izdelavo in sprejem Strategije prostorskega razvoja Občine Sežana in Prostorskega reda Občine Sežana - seznanitev
 07.01 Sprejeti sklepi
 07.02 Izpis sklepov
 08.Zapisnik