Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Sprejeti sklepi
Natisni  Pošlji prijatelju

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

26. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA,

20. december 2001

SPREJETI SKLEPI

TOČKA - Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 25. seje Občinskega sveta z dne 29.

                      11. 2001

TOČKA - Predlogi sklepov 4. izredne seje Občinskega sveta o športu

Sklep o ponovnem prenosu razprave in sprejema sklepov na naslednjo sejo občinskega sveta, ker so sklepi vezani na razporeditev proračunskih sredstev. Točka bo obravnavana sočasno s predlogom proračuna za leto 2002.

TOČKA - Predlog poročila o opravljenih javnih delih v letu 2001 s predlogom sklepa o

                       programu javnih del za leto 2002

Sklep v zvezi s sprejemom Poročila o opravljenih programih javnih del v letu 2001 in o programih javnih del za leto 2002

TOČKA - Seznanitev s sklepom župana o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini  

                       Sežana v obdobju od 01. 01. 2002 do 31. 03. 2002

Seznanitev s sklepom župana št. 40302-28/01, z dne 05. 12. 2001 o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Sežana v obdobju od 01. 01. 2002 do 31. 03. 2002

TOČKA - Informacija o dosedanjih aktivnostih glede ustanovitve Univerze na Primorskem s 

                       predlogi sklepov

Sklep v zvezi  s sprejemom informacije o dosedanjih aktivnostih glede ustanovitve Univerze na Primorskem.

Župana Občine Sežana se pooblasti, da podpiše Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem in pogodbo o ureditvi ustanoviteljskih razmerij z zahtevo, da se v upravni odbor univerze imenuje tudi predstavnik Občine Sežana.

TOČKA - Predlog sklepa v zvezi s podajo soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavod

                       za gasilno in reševalno službo Sežana

Sklep v zvezi s podajo soglasja k predlaganim spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana

TOČKA - Predlogi sklepov o prodaji in zamenjavi zemljišč

Sklep o prodaji zemljišča (Štrukelj Branimir in Mirjam, Sežana)

Sklep o zamenjavi zemljišča (Mljač Ivan, Sežana)

TOČKA - Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2002 - nadaljevanje splošne

                       razprave

Sklep v zvezi z nadaljevanjem s postopkom sprejemanja predloga proračuna Občine Sežana za leto 2002  v skladu s Statutom Občine in Poslovnikom Občinskega sveta.