Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Sprejeti sklepi
Natisni  Pošlji prijatelju

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

25.  SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA

SPREJETI SKLEPI

TOČKA

Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov

24. seje OS z dne 20. septembra 2001

5. korespondenčne seje OS z dne 04. oktobra 2001

4. izredne seje OS z dne 25. oktobra 2001

2. TOČKA

Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 - "Lehte" v Sežani

Sklep o sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za    območje ZS 11 - "Lehte" v Sežani

3. TOČKA

Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani

Sklep o sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani

4. TOČKA

Predlog Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2002 - splošna razprava

Sklep o seznanitvi občinskega sveta s predlogom Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2002

Občinski upravi se nalaga, da do naslednje seje občinskega sveta, ki bo v mesecu decembru,     pripravi nadaljevanje splošne razprave z upoštevanjem pripomb, danih na seji

5. TOČKA

Prerazporeditve in črpanje sredstev iz splošne proračunske rezerve

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2001 (PN št. 50 z dne 7. 12. 2001)

Seznanitev s sklepi o črpanju splošne proračunske rezerve in sklepi o prerazporeditvah                      

6. TOČKA

Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega  varstva

7. TOČKA

Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in kulturnih prireditev v Občini Sežana

Strokovni službi občinske uprave Občine Sežana se nalaga, da do naslednje seje ponovno prouči smiselnost sprejema obeh pravilnikov po rednem postopku

Oba pravilnika naj predhodno obravnava Statutarnopravna komisija ter prouči možnost in način sprejema le-teh

Po obravnavi komisije naj vsebino obeh pravilnikov obravnavata in poenotita na skupni seji Odbor za zdravstvo in socialno varstvo in Odbor za kulturo, šolstvo in šport

8. TOČKA

Predlog sklepa o programu javnega dela v Osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana - skrbnik odprte računalniške učilnice - Internet za vse

Sklep v zvezi s potrditvijo programa javnega dela v Osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana - skrbnik odprte računalniške učilnice - Internet za vse

za izvajanje programa bo Občina Sežana prispevala 40% bruto plače za delavca s potrebno višješolsko izobrazbo, ostalih 60% pa Zavod RS za zaposlovanje, in sicer od 1. decembra 2001 dalje

9. TOČKA

Predlogi sklepov o prodaji in nakupu zemljišč

Sklep o nakupu zemljišča (Vatovec Franc)

Sklep o prodaji zemljišča (Mevlja Slavko)

Sklep o prodaji zemljišča (Pošta Slovenije d.o.o., PE Koper)

Sklep o prodaji zemljišča (Cestno podjetje Koper d.d)

Sklep o prodaji oz. zamenjavi zemljišča (Likar Emili-Danila, Sežana)

Sklep v zvezi z izločitvijo iz splošne rabe in prodajo zemljišča (Benko Marija, Piran)

Sklep o določitvi lastninskega deleža Občine Sežana v poslovnih prostorih Avtobusne postaje v Sežani (SGP Kraški zidar, Sežana)

10. TOČKA

Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

11. TOČKA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana - v spremenjeni obliki

Občinski upravi Občine Sežana se nalaga, da preuči stanje odvozov odplak v čistilno napravo ter pripravi predloge za razrešitev te problematike

12. TOČKA

Predlog sklepov 4. izredne seje Občinskega sveta o športu

Sklep o prenosu razprave in sprejema sklepov na naslednjo sejo OS; točka se bo obravnavala sočasno s predlogom proračuna za leto 2002

13. TOČKA

Volitve in imenovanja

Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju člana v komisiji za odtujitev in oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo

                                              

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju člana v komisiji za odtujitev in oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo (namesto Ivana Ravbarja se imenuje Aleksandra Kanalec Ivančič)