Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Sklic
Natisni  Pošlji prijatelju

OBČINA SEŽANA

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

 

 

Številka: 06202-2/01-2

Datum: 17. 10. 2001

 

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 52/99 in 3/01)

 

S K L I C U J E M

4. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA

V MANDATNEM OBDOBJU 1998 - 2002,  ki bo

v četrtek, 25. oktobra 2001 ob 16.00 uri v veliki sejni dvorani Občine Sežana

 

 

Za sejo predlagam naslednji     D N E V N I      R E D :

 

1.       Potrditev in dopolnitve dnevnega reda

 

2.       Uvodne misli župana

 

3.       Predstavitev stanja športa v občini Sežana (Božo Dragan, direktor Zavoda za šport) s finančnim poročilom

 

4.       Temeljne dileme športa v občini Sežana (Rudolf Pečar, predsednik Sveta Zavoda)

 

5.       Vloga Strokovnega sveta Zavoda (Milan Hočevar, predsednik Strokovnega sveta Zavoda)

 

6.       Problematika športnih objektov v občini Sežana (Igor Bole, predsednik Odbora za objekte)

 

7.       Vloga in pomen gospodarstva v tekmovalnem športu :

      * Radoš Lipanje -  predsednik KK KRAŠKI ZIDAR, direktor SGP KRAŠK-ega ZIDAR-ja

      * Marjan Mateta - predsednik RK MITOL PRO-MAK, direktor MITOL-a

      * Edvard Fonda - direktor KRAS-a Sežana

      * Rudolf Pečar - predsednik UO NK TABOR

      * Anton Zobec - direktor JADRAN-a

 

8.       Formalno-pravni in finančni okviri NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA

      * Iztok Retar - državni podsekretar na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

 

9.       ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE ? vloga in pomen

      * dr. Marjeta Kovač - direktorica Zavoda za šport Slovenije

 

10.   Šport za vse v luči OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

      * Gorazd Cvelbar -  sekretar Odbora šport za vse

 

11.   ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE in šport za vse

      * Rado Cvetek - predsednik Izvršnega odbora Športne unije Slovenije

 

12.   Razprava, vprašanja, pobude

 

13.   Predlogi sklepov izredne seje Občinskega sveta Občine Sežana o športu

GRADIVO:

Gradivo je pripravil pobudnik seje - Zavod za šport in je priloženo, kot sledi:

 

a)      teze za uvodno predstavitev stanja športa v Občini Sežana,

      Zdravju prijazne športne dejavnosti ? argumenti ZA

      Poročilo o doseženih ciljih

b)      projekcija poslovnega leta 2002 na osnovi kazalcev 2001

      cenik najema športnih objektov

      urnik objektov

c)      poročila klubov in društev s kritično analizo stanja

d)      predlogi sklepov Občinskemu svetu Občine Sežana

 

Gradivo zajema prvih 6-tih točk dnevnega reda. Tematika od 7. do 12. točke bo predstavljena ustno na sami seji v (pričakovanih) 5 minutnih nastopih razpravljalcev.

 

VABLJENI :

* člani Občinskega sveta

* Občinska uprava Občine Sežana

* Zavod za šport Sežana: člani Sveta, Strokovnega sveta in Odbora za objekte

* Iztok Retar - državni podsekretar na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

* dr. Marjeta Kovač - direktorica Zavoda za šport Slovenije

* Janez Kocjančič, Gorazd Cvelbar, Lucijan Kozlovič - Olimpijski komite Slovenije  

* Rado Cvetek - Športna unija Slovenije

* Predsedniki in člani UO klubov in društev

* Predsedniki uprav gospodarskih družb:

   Radoš Lipanje - Kraški zidar

   Marjan Mateta - Mitol

   Anton Zobec - Jadran

   Edvard Fonda - Kras

* Vlasta Počkaj - direktorica Zdravstvenega doma Sežana

* Ana Pangos in Marija Turk - Društvo prijateljev mladine

* Klub študentov Sežana

* Zmago Barič - ravnatelj Osnovne šole Sežana

* Dušan Štolfa - ravnatelj Srednje šole Sežana

* Danica Skok - Obrtna zbornica Sežana

* Sredstva javnega obveščanja

 

V VEDNOST:

Ø      Vinko Šelj, predsednik Sveta KS v Občini Sežana

Ø      Boris Hlačar, predsednik Nadzornega odbora Občine Sežana

 

 

S spoštovanjem,

 

Miroslav Klun

     ŽUPAN