Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Zapisnik
Natisni  Pošlji prijatelju

OBČINA SEŽANA

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

 

 

ZAPISNIK

5. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA

v mandatnem obdobju 1998 - 2002,

ki je bila v četrtek, 04. oktobra 2001, s pričetkom ob 12.00 uri

 

 

Sejo je sklical župan Miroslav Klun. 04. oktobra 2001 se je sestal Projektni svet za ustanovitev Univerze v Sežani, na katerem so bila sprejeta stališča, da je sklic korespondenčne seje glede podaje pristopa k soustanoviteljstvu Univerze na Primorskem, nujen.

 

V četrtek, 04. oktobra 2001 smo s pričetkom ob 12.00 uri telefonsko govorili z vsemi občinskimi svetniki glede njihove odločitve ter jih pozvali k pisni utemeljitvi.

 

S predlogom sklepa je bilo seznanjenih vseh 20 članov OS.

 

D N E V N I     R E D:

 

1.       Predlog sklepa o pristopu k soustanoviteljstvu Univerze na Primorskem

 

1. TOČKA

Predlog sklepa o pristopu k soustanoviteljstvu Univerze na Primorskem

 

Projektni svet za ustanovitev Univerze na Primorskem je obravnaval teze, ki smo jih s strani Visokošolskega središča v Kopru prejeli 01. 10. 2001. Predlog sklepa  je projektni svet obravnaval in občinskemu svetu predlagal sprejem sklepa.

 

Svetniki so soglasno sprejeli naslednji

S K L E P

 

1.

 

Občinski svet Občine Sežana podpira čimprejšnjo ustanovitev Univerze na Primorskem in izraža pripravljenost in željo, da postane Občina Sežana njena soustanoviteljica.

 

2.

 

Občina Sežana v letu 2001 nakaže Visokošolskemu središču v Kopru 500.000,00 SIT kot podporo izdelavi programa Visoke šole za zdravstveno nego v ustanavljanju in za izvedbo postopkov ustanovitve, kar postane del vložka občine v Univerzo na Primorskem.

 

3.

 

Občina Sežana se zavezuje, da bo v prihodnjih letih podpirala razvoj Univerze na Primorskem in jo sofinancirala v obsegu, kot bo dogovorjeno v ustanoviteljskih aktih, s poudarkom na podpori razvoja visokošolskih programov v Sežani.

 

4.

 

Občina Sežana v podporo razvoja Univerze na Primorskem in njenega znanstvenoraziskovalnega dela ter z namenom razvoja visokošolskih programov v Sežani, dodeljuje v uporabo njene prostore v objektu Stari grad, ki stoji na parceli št. 6579/2, k.o. Sežana, v izmeri 581 m2 in funkcionalno zemljišče oz. dvorišče na parceli št. 6579/1, k.o. Sežana, v izmeri 623 m2.

 

5.

 

Zgoraj navedene nepremičnine oceni sodno zapriseženi cenilec in postanejo vložek Občine Sežana v Univerzo na Primorskem, kar bo urejeno s posebnim aktom oz. listino. Občina Sežana si pridržuje pravico, da v kolikor v roku petih let od sprejetja tega sklepa ne začne delovati vsaj en visokošolski program v Sežani, začne ponovno prosto razpolagati z zgoraj navedenimi nepremičninami.

 

Seja je bila zaključena 05. oktobra ob 12.00 uri.

 

 

 

 

Zapisala                                                                                                                   Miroslav Klun

Orjana Gombač                                                                                                                           Župan