Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Sprejeti sklepi
Natisni  Pošlji prijatelju

5

 

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

 

 

5. KORESPONDENČNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA

4. oktober 2001

SPREJETI SKLEPI

 

TOČKA - Predlog sklepa o pristopu k soustanoviteljstvu Univerze na Primorskem

 

¨       Občinski svet Občine Sežana podpira čimprejšnjo ustanovitev Univerze na Primorskem in izraža pripravljenost in željo, da postane Občina Sežana njena soustanoviteljica.

 

¨       Občina Sežana v letu 2001 nakaže Visokošolskemu središču v Kopru 500.000,00 SIT kot podporo izdelavi programa Visoke šole za zdravstveno nego v ustanavljanju in za izvedbo postopkov ustanovitve, kar postane del vložka občine v Univerzo na Primorskem.

 

¨       Občina Sežana se zavezuje, da bo v prihodnjih letih podpirala razvoj Univerze na Primorskem in jo sofinancirala v obsegu, kot bo dogovorjeno v ustanoviteljskih aktih, s poudarkom na podpori razvoja visokošolskih programov v Sežani.

 

¨       Občina Sežana v podporo razvoja Univerze na Primorskem in njenega znanstvenoraziskovalnega dela ter z namenom razvoja visokošolskih programov v Sežani, dodeljuje v uporabo njene prostore v objektu Stari grad, ki stoji na parceli št. 6579/2, k.o. Sežana, v izmeri 581 m2 in funkcionalno zemljišče oz. dvorišče na parceli št. 6579/1, k.o. Sežana, v izmeri 623 m2.

 

¨       Zgoraj navedene nepremičnine oceni sodno zapriseženi cenilec in postanejo vložek Občine Sežana v Univerzo na Primorskem, kar bo urejeno s posebnim aktom oz. listino. Občina Sežana si pridržuje pravico, da v kolikor v roku petih let od sprejetja tega sklepa ne začne delovati vsaj en visokošolski program v Sežani, začne ponovno prosto razpolagati z zgoraj navedenimi nepremičninami.