Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Sklic
Natisni  Pošlji prijatelju

OBČINA SEŽANA

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

 

 

Številka: 03201-6/01

Datum: 12. 09. 2001

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) in 20. člena

Poslovnika Občinskega sveta (Ur. list RS, št. 52/99 in 3/01)

 

 

                                        S K L I C U J E M

 

24. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA

v mandatnem obdobju 1998 - 2002, ki bo

 

v četrtek, 20. septembra 2001, ob 16.00 uri

     v mali sejni dvorani Občine Sežana

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji  D N E V N I    R E D:

 

1.       Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 23. seje OS z dne 12. julija 2001 in 4. korespondenčne seje OS z dne 24. julija 2001

 

2.       Določitev cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Sežana

 

3.       Predlog sklepa za nakup objekta za potrebe mladinskega središča v Pliskovici

 

4.       Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani

 

5.       Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ZS 11 - "Lehte" v Sežani

 

6.       Delitvena bilanca med občinami Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina in Komen

 

7.       Volitve in imenovanja

 

8.       Vprašanja, pobude in odgovori

 

 

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda, razen k 8. točki, ko boste gradivo prejeli na seji. Stališča odborov boste, v skladu s poslovnikom

občinskega sveta, prejeli na seji.

 

 

 

 

Miroslav Klun

      ŽUPAN

 

 

 

VABLJENI:

 

¨       člani OS

¨       Marko Kukanja, direktor občinske uprave

¨       Vida Mesar, pomočnica župana za družbene dejavnosti - k točki 2 in 3

¨       Ivica Podgoršek, ravnateljica VVZ Vrtec Sežana - k točki 2

¨       Branka Guštin, pomočnica župana za področje varstva okolja in urejanja prostora - k točki 4 in 5

¨       Majda Mahnič Doles, pomočnica župana za področje financ - k točki 6

 

¨       Sredstva javnega obveščanja

 

V VEDNOST:

 

-          Vinko Šelj, predsednik Sveta KS Občine Sežana

-          Boris Hlačar, predsednik Nadzornega odbora Občine Sežana