Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 1998-2002    Seje občinskega sveta    Seje občinskega sveta v letu 2001

Sklic
Natisni  Pošlji prijatelju

OBČINA SEŽANA

OBČINA SEŽANA

OBČINSKI SVET

 

 

 

Številka: 03201-4/01

Datum: 04. 07. 2001

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. list RS, št. 52/99 in 3/01)

 

S K L I C U J E M

 

23. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA

v mandatnem obdobju 1998 - 2002, ki bo

 

v četrtek, 12. julija 2001, ob 16.00 uri

v mali sejni dvorani Občine Sežana

 

 

Za sejo predlagam naslednji  D N E V N I    R E D:

 

1.      Potrditev zapisnika in pregled realizacije sklepov 22. seje OS z dne 24. maja 2001

 

2.      Določitev števila oddelkov in delavcev v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2001/2002

Predlog cene programa Vrtca

 

3.      Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine

 

4.      Predlog sklepa za spremembo sistemizacije Zavoda za šport

 

5.      Pilotni program subvencioniranja zaposlitve v neprofitni dejavnosti društva "VEZI" v Štorjah

 

6.      Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana - druga obravnava

 

7.      Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2001

 

8.      Predloga sklepov o podaji soglasja za prerazporeditev sredstev v občinskem proračunu za leto 2001

 

9.      Predlog sklepa za podpis leasing pogodbe za stanovanja

 

10.  Predlog sklepa o oblikovanju cene komunalnih odpadkov

 

11.  Predlog Odbora za regionalno in čezmejno sodelovanje

 

12.  Predlog sklepa o podaji soglasja za uporabo grba Občine Sežana v znaku taborniškega društva Sežana

 

13.  Predlog sklepov vezanih na premoženje Občine Sežana

a)      Predlog sklepa za podaljšanje brezplačnega najemnega razmerja za poslovni prostor v 

             Štorjah

b)      Predlog sklepa o podaji soglasja za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča

      c)   Predlog sklepa k zapuščinskemu postopku po pokojnemu Francu Rože

      d)   Predlog sklepa o prodaji nepremičnine

 

14.  Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2001

 

15.  Volitve in imenovanja

 

16.  Vprašanja, pobude in odgovori

 

 

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki 7. (Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2001). Gradivo bo dostavljeno kasneje, prav tako k točki 13.d) (Predlog sklepa o prodaji nepremičnine) in14. (Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sežana za leto 2001).

 

 

 

 

          ŽUPAN

      Miroslav Klun

 

 

VABLJENI:

¨      člani OS

¨      Marko Kukanja, direktor občinske uprave

¨      Vida Mesar, pom. župana za družbene dejavnosti - k točkam 2, 3, 4, 7

¨      Bojana Kermolj, strokovna sodelavka za družbene dejavnosti - k točki 7 in 13

¨      Ivica Podgoršek, ravnateljica VVZ Vrtec Sežana - k točki 2

¨      Sedmak dr. Nataša, predsednica LAS-a - k točki 3

¨      Andrej Pirkovič, pom. župana za stanovanjske zadeve - k točki 7, 9 in 13

¨      Majda Mahnič Doles, pom. župana za področje financ - k točki 7

¨      Branka Guštin, pom. župana za področje varstva okolja in urejanje prostora - k točki 7

¨      Rojc Vida, pom. župana za področje gospodarstva - k točki 7

 

 

¨      Sredstva javnega obveščanja

 

 

V VEDNOST:

-         Vinko Šelj, predsednik Sveta KS Občine Sežana

-         Boris Hlačar, predsednik Nadzornega odbora Občine Sežana