Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Meje se bodo odpirale postopno, na podlagi dogovorov s posameznimi državami
Natisni  Pošlji prijatelju
20.5.2020

Z novim vladnim odlokom, sprejetim 15. maja 2020, in njegovimi dopolnitvami 17. maja 2020 so se spremenili ukrepi, ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 veljajo ob vstopu v Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Slovenije.

Mejo se lahko prehaja samo na kontrolnih točkah, ki so bile vzpostavljene v ta namen, in samo v času njihovega obratovanja. Marsikje so spremenjeni tudi pogoji za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Meje se bodo odpirale postopno, spremenjen odlok pa daje državi diskrecijsko pravico, da državljane EU na meji zavrne, če v Sloveniji nimajo začasnega ali stalnega bivališča in izkazujejo izrecne znake okužbe ali obolenja.

Vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Melita Močnik je poudarila, da je prost prehod brez karantene zaenkrat omogočen le državljanom Slovenije in tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji. Za vse ostale osebe (razen nekaterih izjem) pa se ob vstopu v državo še vedno odredi karantena, in sicer za obdobje 14 dni.Ukrep odreditve 14-dnevne karantene ne velja za naslednje osebe :

-    osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
-    osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca,
-    osebe z diplomatskim potnim listom,
-    osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
-    pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
-    osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.


Dodatno ne velja ukrep karantene za osebe, ki imajo stalno in začasno bivališče v sosednji državi (Avstrija, Madžarska in Italija) in prehajajo državno mejo kot:

-    čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
-    čezmejni tedenski delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,
-    osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,
-    osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje,
-    osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu.

 
Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, se ne dovoli.