Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Vračanje tujih delavcev na delo v Slovenijo
Natisni  Pošlji prijatelju
4.5.2020

S postopnim sproščanjem ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, se bodo na svoja delovna mesta vračali tudi tuji delavci, zaposleni v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju podajamo informacije v zvezi s postopkom njihovega vstopa in izvajanjem sedemdnevne karantene.
   
Tujemu državljanu, ki bo delo opravljal v Sloveniji, je po vstopu v Republiko Slovenijo odrejena sedemdnevna karantena. Zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06  - uradno prečiščeno besedilo in 49/20 - ZIUZEOP) le-to odredi minister, pristojen za zdravje. Osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na domačem naslovu.  

Za vstop v Slovenijo mora delodajalec delavcu izdati potrdilo, v katerem mora biti opredeljena nujnost prihoda tujca na delo (delavec mora dejansko opravljati delo, ne sme biti na čakanju) ter  naslov, na katerem bo oseba po vstopu v Republiko Slovenijo nastanjena v karanteni. Potrdilo, s katerim se mora oseba izkazati ob vstopu v Republiko Slovenijo, mora delodajalec delavcu posredovati pred prestopom državne meje.
Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebam ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, stalni ali začasni naslov, kjer bo posameznik v Republiki  Sloveniji nastanjen) in jim da informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku  odreditve karantene. Zbrane podatke policija posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Za vstop v Slovenijo tuji delavci potrebujejo veljaven potovalni dokument (potni list ali osebna izkaznica) in zgoraj navedeno potrdilo delodajalca (pisno dokazilo o napotitvi na delo v Slovenijo).

Tujcu mora delodajalec zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o  karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti skladna s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prestajanja karantene. Glede ustreznosti
prostorov za nastanitev za čas karantene se obrnite na Nacionalni inštitut za javno zdravje, tel. 080 14 04  in el. naslov info@nijz.si, saj je postopek in okoliščine poteka karantene v njihovi pristojnosti.

Ob izteku sedemdnevne karantene se tujcu odvzame bris v eni od vstopnih točk (vstopnih ambulant za COVID-19). Če je test negativen, se karantena zaključi, če pa je pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19).