Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Med nujnimi zadevami še izdaja gradbenih dovoljenj in dovoljenj za prvo registracijo tovornih vozil
Natisni  Pošlji prijatelju
6.4.2020

Med nujnimi zadevami tudi izdajanje gradbenih dovoljenj


Med nujne zadeve, ko se ne glede na splošno pravilo tek rokov (ki jih opredeljuje tretji odstavek 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)) ne prekine, štejejo tudi:

  • odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripomočka ipd.);
  • izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila;
  • izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

 

Omogočena izdaja prometnega dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil

Med nujne zadeve so dodane nove kategorije, ki omogočajo izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracijo homologiranih tovornih vozil

V sklopu ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa je vlada izdala več odlokov, med njimi tudi začasno prepoved izvajanja postopkov povezanih z registracijo motornih vozil. Pri tem se je pokazalo, da je potrebno v nekaterih primerih uveljaviti izjeme oziroma jih uvrstiti med nujne zadeve, zato je Ministrstvo za javno upravo pripravilo dopis, s katerim so med nujne zadeve dodali nekatere nove kategorije, ki omogočajo tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracijo vozil.

Med te je uvrščeno tudi izdajanje dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

Gre za ukrep, ki skuša, kljub omejitvam zaradi koronavirusa, zagotoviti uveljavljanje pravic, ki ljudem lajšajo življenje v danih okoliščinah, hkrati pa omogoča pripravo na čas po koncu epidemije, ko bo treba karseda hitro zagnati slovensko gospodarstvo. 

Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da bi bilo čimprej mogoče izvajati tudi registracijske postopke ostalih vozil, ob spoštovanju vseh navodil za omejitev širjenja koronavirusa.