Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Poziv k prijavi škode zaradi poplav
Natisni  Pošlji prijatelju
20.2.2019

Dne 2. in 3. februarja 2019 so poplave kot posledica obilnih padavin prizadele posamezna območja Republike Slovenije. Ker bo po prvih ocenah škoda presegla 0,3 promila državnega proračuna, je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje dne 19. februarja 2019 izdala sklep št. 844-24/2018-23-DGZR o pričetku ocenjevanja škode na stvareh. Ocenjevanje škode se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, stavbah oziroma infrastrukturi in vodotokih.


Oddaja vlog

Vloge morate oddati najkasneje do torka, 5. marca 2019, do 12. ure, in sicer:
-  v sprejemni pisarni Občine Sežana v času uradnih ur ali
-  po pošti na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, s pripisom: »Vloga – poplave februar 2019« (upošteva se datum poštnega žiga).

Priloge:
 Sklep o pričetku ocenjevanja škode
 Poziv k prijavi škode zaradi posledic poplav v času med 2. in 3. februrarjem 2019
 Poziv, NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOG
 Obrazec 1  - OCENA ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN GOZDOVIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI
 Obrazec 3  - OCENA ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI
 Obrazec 4  - OCENA DELNE ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI
 Obrazec 5  - OCENA ŠKODE NA GRADBENIH INŽENIRSKIH OBJEKTIH (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI