Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Nadzorni odbor

Pristojnosti
Natisni  Pošlji prijatelju

NADZORNI   ODBOR

FUNKCIJE

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • Nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • Nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost  in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.