Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Zaključna faza Celostne prometne strategije občine Sežana
Natisni  Pošlji prijatelju
5.7.2018Občinski svet občine Sežana je v četrtek, 5. julija 2018, soglasno sprejel Celostno prometno strategijo (CPS), Odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve ter Odbor za infrastrukturo in urejanje prometa pa sta že dan prej odobrila omenjeni dokument, ki bo ob uresničevanju strateških ukrepov dolgoročno izboljšal prometno in posledično bivanjsko situacijo tako prebivalcem kot tudi obiskovalcem občine.

Kot je znano, je občina Sežana v začetku leta 2017 pristopila k izdelavi CPS, potem ko je s prijavo na razpis Ministrstva za okolje in prostor uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje projekta v okviru Sklada za podnebne spremembe za leti 2017/18. Namen strategije je prvenstveno začrtati sodobne smernice v načrtovanju prometa, pri čemer se ukrepi osredotočajo zlasti na uporabniško izkušnjo in kakovost bivanja.

Koncept štirih izvedbenih faz ter petih strateških stebrov predstavlja osrednjo zasnovo strategije, pri čemer sta se prva faza in druga faza (september 2017–april 2018) osredotočali na analizo stanj ter sodelovanje s ključnimi deležniki. Določen je bil delovni okvir, metodologija dela in analiza prometnega sistema, splošno javnost pa se je obveščalo s tiskanimi in spletnimi promocijskimi gradivi. Deležniki so lahko prispevali predloge na treh javnih razpravah, vključevanje pa je potekalo tudi v okviru delavnic, anketiranja in intervjujev. V tretji fazi, ki se izteče julija letos, se mora dokončno umestiti sprejete ukrepe v 5-letni akcijski načrt s predvidenimi sredstvi, časovnim potekom in odgovornostmi za izvedbo. Zaključno dejanje pa predstavlja četrta faza: prireditev za aktivno promocijo dokumenta med občani in ostalimi deležniki, ki se bo odvila na Občinski praznik, 25. avgusta 2018.

Prvi steber „celostno prometno načrtovanje“ predvideva vzpostavitev celostnega in optimiziranega načrtovanja prometa. Drugi steber „pešačenje“ ima namen povečati delež hoje z zagotovitvijo pogojev ter povečanje prometne varnosti pešcev. Tretji steber „kolesarjenje“ izpostavlja potrebo po izboljšanju razmer za udobno, varno in privlačno kolesarjenje. Četrti steber „javni potniški promet“ podpira razvoj avtobusnega in železniškega prometa z namenom povečanja uporabe in izboljšanja kakovosti. Peti steber „motorni in mirujoči promet“ pa teži k zmanjšanju odvisnosti prebivalcev od motornega prometa in povečanju prometne varnosti.

CPS bo občini kot celoti prinesla številne prednosti: večjo prometno varnost in boljšo mobilnost, bolj privlačen in kakovosten življenjski prostor, manjše izpuste toplogrednih plinov ter pozitivne učinke na zdravje, boljšo povezanost urbanega območja s podeželjem v zaledju, zmanjšanje stroškov za mobilnost ter prometnih obremenitev, povečanje možnosti za razvoj lokalnih skupnosti, temeljitejšo izkoriščenost prometne infrastrukture, ugled ter javno legitimnost, izpolnjevanje pravnih obveznosti s strani Evropske komisije, nove in celovite politične vizije zagotavljanja mobilnosti in boljši dostop do razpoložljivih sredstev pri prijavah na razpise za evropska finančna sredstva v prihodnje itd.


 

VABILO NA PRIREDITEV

Vljudno vabljeni na zaključno prireditev v okviru CPS občine Sežana,
ki bo potekala na Občinski praznik, v soboto, 25. 8. 2018, v Mestnem parku pri Starem gradu


Dogodek predstavlja zaključno fazo projekta. Občina bo v sodelovanju s pripravljavci CPS pripravila informativen program, kjer se bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali s podrobnostmi projekta ter ukrepi za trajnostno mobilnost. Za uspešno izpeljano iniciativo v smeri boljšega prometnega sistema za prihodnost je potrebno medsebojno sodelovanje. Strategija lahko celostno zaživi šele ob aktivni podpori javnosti, saj uresničuje skupni interes po vzpostavitvi funkcionalnega trajnostnega prometnega sistema za vse.


Prijazen pozdrav

Davorin Terčon,
župan občine Sežana


Priloge:
 Vljudno vabljeni na zaključno prireditev v okviru CPS občine Sežana, ki bo potekala na Občinski praznik, v soboto, 25. 8. 2018, v Mestnem parku pri Starem gradu