Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

V Sežani teden ljubiteljske kulture pričeli s srečanjem predstavnikov organizacij s področja kulture
Natisni  Pošlji prijatelju
12.5.2017Ob tednu ljubiteljske kulture so se v petek, 12. maja, na Občini Sežana, z županom Davorinom Terčonom in njegovimi sodelavkami srečali predstavniki kulturnih društev, javnih zavodov s področja kulture ter območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki delujejo na območju naše lokalne skupnosti. Župan je zbranim najprej predstavil podatke o kulturi v občini Sežana in sicer, da se programi kulture odvijajo v skladu s področno zakonodajo in predpisi, ki jih je sprejela lokalna skupnost. Letno se v ta namen namenja cca milijon EUR proračunskih sredstev, vendar pa se višina letno spreminja glede na investicijska vlaganja v javno kulturno infrastrukturo.

Tako se na primer s proračunom za leto 2017 sredstva zagotavljajo za javne zavode s področja kulture, ljubiteljsko kulturo, medije, naravno in kulturno dediščino in investicijska vlaganja, skupaj 1.063.801, 00 EUR, od tega občina sofinancira tri javne zavode: matično splošno Kosovelovo knjižnico, katere soustanoviteljice so vse štiri novonastale občine. Znesek za ta namen znaša 191.960,00 EUR (51% v skladu z delitveno bilanco). Sredstva se namenjajo za zaposlene v JZ in za izvajanje programa. Kosovelov dom Sežana, katerega ustanoviteljica je občina Sežana – s sredstvi v znesku 392.923,00 EUR. Prav tako kot pri knjižnici so v znesku zajeta programska sredstva in sredstva za plače zaposlenih. Goriški muzej, katerega ustanoviteljica je sicer MO Nova Gorica, vendar v skladu z zakonodajo pokriva muzejsko javno službo tudi na območju občine Sežana – znesek v ta namen znaša 9.175,00 EUR. Za področje ljubiteljske kulture, za katero v največji meri skrbi Javni sklad za kulturne dejavnosti-območna izpostava Sežana, lokalna skupnost namenja sredstva v znesku 59.000,00 EUR – za program in plačo zaposlene ter del sredstev za podelitev Štrekljeve nagrade, Primorske poje, dejavnost kulturnih društev in Mednarodni festival Vilenica. Za medije (Kraški obzornik) je občina v tem letu zagotovila 116.000,00 EUR. V skladu s področno zakonodajo občina skrbi tudi naravno in kulturno dediščino. Večina sredstev se namenja za vzdrževanje in revitalizacijo Botaničnega parka, kakor tudi ostalih zelenic v naselju Sežana. S proračunom so v ta namen načrtovana sredstva v znesku  188.500,00 EUR.  Občina zagotavlja sredstva tudi za obnovo kulturnih spomenikov, in sicer letno 30.000,00 EUR. Za investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in nabavo opreme naj bi občina v letu 2017 namenila 75.738,00 EUR (za objekt Kosovelove knjižnice, Kosovelov dom, Kosovelovo domačijo in Kosovelovo sobo). Poleg tega Občina namenja sredstva tudi za dejavnost kulturnih društev. Vse navedeno je sprejeto s proračunom za leto 2017 in Letnim programom kulture za leto 2017.

Županovi predstavitvi kulturnih številk je sledil razgovor o programih in stanju na področju kulture v naši lokalni skupnosti. Sodelujoči so predstavili delovanje in njihovo ustvarjalno okolje ter obenem izrazili tudi njihove želje, potrebe in pričakovanja za še nadaljnje uspešno delo. Večina prisotnih predstavnikov je izrazila potrebo po lastnem prostoru za delovanje, prav vsi (vključno s predstavniki občine, ki so bili poleg župana prisotni na srečanju) pa bi si želeli, da bi za kulturo lahko namenili še več sredstev.