Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Občinski prostorski načrt Občine Sežana
Natisni  Pošlji prijatelju
16.3.2016

Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Sežana, ki je bil na seji Občinskega sveta Občine Sežana sprejet 25. februarja 2016, je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 20/2016 dne 14.3.2016 ter začne veljati 29. marca 2016.
Odlok na novo ureja celotno območje Občine Sežana, razen območij veljavnih državnih prostorskih načrtov (DPN za avtocesto Razdrto-Fernetiči, prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije, območje II. tira železniške proge Divača-Koper in Kobilarno Lipica). Nekaj manjših območij v mestu Sežana se še naprej ureja z že do sedaj veljavnimi podrobnimi prostorskimi načrti.
Besedilo odloka o OPN s prilogami je dostopno na povezavi na Uradni list RS.
Po uveljavitvi odloka o OPN bo besedilni del odloka s prilogami (vključno z grafičnimi prikazi posebnih prostorsko izvedbenih pogojev) dostopen na spletni strani občine http://www.sezana.si /občinski predpisi/ prostorski načrti na območju Občine Sežana/ občinski prostorski načrt
Grafični del izvedbenega dela OPN s prikazom namenske rabe prostora, enotami urejanja prostora ter prikazom javne gospodarske infrastrukture bo po uveljavitvi dostopen na prostorsko informacijskem sistemu občin PISO http://www.geoprostor.net/sezana