Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Gradnja komunalne infrastrukture
Natisni  Pošlji prijatelju
15.4.2015

 

Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sežana je v letu 2014 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo »Komunalne opreme UN US 12 VAS IN PUP VAS« v Sežani na območju stare vasi. Iz gradbenega dovoljenja so bile izključene nekatere ulice tega predela, pri katerih nismo uspeli pridobiti služnostnih pogodb in vknjižb služnosti v zemljiško knjigo nekaterih lastnikov zemljišč, po katerih bi potekala javna komunalna infrastruktura. V ulicah tega predela poteka tudi obstoječi tlačni vodovod JE 400mm, ki napaja rezervoar na Planini, kateri dobavlja vodo mestu Sežani, obalnim občinam in preostalim krajom na Krasu. Ta napajalni vod se ohranja v cestnem telesu, čeprav je bilo najprej predvideno, da bo zgrajen nov napajalni vod (fi 600mm) izven naselja Stare vasi ter da bo obstoječi odstranjen.

Poleg fekalne kanalizacije bomo na novo uredili meteorno kanalizacijo, vodovodno omrežje ter javno razsvetljavo. Glavni fekalni kanali in priključni kanali bodo neposredno povezani preko tarnsportnih kolektorjev do centralne čistilne naprave. Na koncu posameznih meteornih odsekov Stare vasi bomo izvedli ponikalnice, ki bodo omogočale čimprejšnji utok meteorne vode v tla. S tem bomo preprečili poplavljanje posameznih predelov vasi ob večjih nalivih.
Po končanih gardbenih delih bomo na novo izvedli tudi vse nove asfaltne površine. Ob izgradnji posameznih fekalnih kanalov, bo stanovalcem omogočen takojšnji priključek na sistem, vendar bo neposredni priklop in delovanje fekalne kanalizacije možen, ko bodo izvedeni vsi povezovalni kanali, ki vodijo do čistilne naprave.

Občina Sežana se je s tem projektom prijavila na 8. Razpis »Naložba v vašo prihodnost«, ter iz tega razpisa pridobila sredtsva v višini 2.207.887,97€. Za kompletiranje projekta je morala zagotoviti tudi lasten delež v višini cca 700.000€.