Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

ADRIA A Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja-predstavitev projekta
Natisni  Pošlji prijatelju
15.9.2014
Projekt ADRIA A je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013, katerega namen je prispevati k reorganizaciji dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko-slovenskega celovitega transportnega sistema lahke železnice. Predvideno je načrtovanje manjkajočih povezav (missing links) v infrastrukturnem železniškem omrežju, ki je razdrobljeno in se ga potniki premalo poslužujejo. Projekt ima za cilj vzpostavitev enega samega transportnega modela na celotnem obravnavanem območju. V projektu aktivno sodelujejo štiri nacionalna resorska ministrstva (promet in okolje v Sloveniji in Italiji), lokalne samouprave (dežele, pokrajine, občine) in glavni generatorji potniškega prometa (letališča in pristanišča), kar bo dodatno okrepilo kohezijo in družbeno-ekonomski razvoj območja. Preko kombinirane uporabe cestnega in železniškega lokalnega javnega prevoza, pomorskega in letališkega prometa, je namen projekta zagotoviti teritorialno integracijo programskega območja in zagotoviti uravnoteženo uporabo različnih prevoznih sredstev s posebno pozornostjo na okolje. Projekt predvideva tudi pripravo načrta aktivnosti za ustanovitev EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) ki bo zagotovilo skupno prostorsko načrtovanje in planiranje prevozov tudi po zaključku projekta.

Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude je vodilni partner zelo obširnega partnerstva, ki vključuje 27 partnerjev med katerimi so: javne in zasebne ustanove, ki so močno vpete v določeni teritorij in predstavljajo vse segmente teritorialne oblasti: Odborništvo za promet dežele Furlanije-Julijske krajine, italijansko ministrstvo za promet in infrastrukturo, slovensko ministrstvo za infrastrukturo in prostror, dežela Veneto ter italijansko ministrstvo za okolje. Prvič sodelujejo v projektu tri pomembna letališča Marco Polo v Benetkah, letališče Furlanije-Julijske krajine v Ronkah in Aerodrom Ljubljana ter tržaško in koprsko pristanišče, kar ponazarja pomembnost območja severnega Jadrana.

Poseben poudarek bo na sinergiji in ažuriranju načrtov za lokalni javni promet, ki morajo biti skladni s storitvami celovitega regionalnega sistema lahke železnice, integriranega s cestnim lokalnim javnim prometom. Pokrajina Trst, ki je sodelovala pri prvih podrobnih analizah zamisli za sistem lahke železnice, je ponudila svoje izkušnje pri določanju potrebnih posegov. Devet občin partnerk, to je Občine Koper, Trst, Gorica, Divača, Sežana, Tržič, Nova Gorica, Benetke, in Šempeter-Vrtojba bodo ocenile urbanistično skladnost in kompatibilnost posegov, ki so načrtovani na njihovem območju ter skladnost razvojnih programov z državnimi, regionalnimi in občinskimi razvojnimi načrti.

Znanstveni doprinos v projektu nudijo univerze: Venice International University, Univerza v Trstu, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ter Univerza v Ferrari, ki so že celo vrsto let aktivne na področju študij in raziskav prometa in zagotavljajo strokovno koordinacijo projekta. Sodelujejo tudi pri pripravi analize stroški-ugodnosti, pri izdelavi ocene obstoječega in prihodnjega povpraševanja na področju transporta, pri usklajenem akcijskem načrtu za prevoz potnikov med obmorskimi mesti, pri analizi o letališkem razvoju območja ter pri pripravi ekonomsko-finančne in okoljske vzdržnosti ringa lahke železnice.
Projekt predvideva uresničitev učinkovite integracije transportnih sistemov - železnic, javnega lokalnega transporta, intermodalnosti med železniškim in letalskim prometom ter med letalskim in pomorskim prometom - na italijanskem ter slovenskem območju. Aktivnosti projekta ADRIA A ciljajo na krepitev povezav med mesti preko izdelave celovitega modela železniških storitev.

Partnerji si prizadevajo za konkretno uresničitev infrastrukturnih posegov s predstavitvijo, tudi preko EZTS, projektnih predlogov koncesionarjem javnega transporta po samem zaključku projekta.

Projekt traja 58 mesecev, od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2014.Predstavitev projekta je v prostorih Občine Sežana, sejni sobi Kras-Carso do 23. septembra 2014.