Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

Sežana se ponaša z najlepšim mestnim jedrom v Sloveniji
Natisni  Pošlji prijatelju
8.10.2013

Z razglasitvijo rezultatov se je 8. oktobra v Podčetrtku zaključil projekt Moja dežela lepa in gostoljubna 2013. V okviru projekta, ki pod okriljem Turistične zveze Slovenije poteka že več kot dve desetletji, slovenska mesta in kraji tekmujejo na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. V preteklih letih je Občina Sežana v akciji večkrat sodelovala in tudi že dosegla vidnejše rezultate. Letos pa je (kot je bilo povedano na slavnostni prireditvi) strokovna komisija v močni konkurenci za najbolj urejeno mestno jedro izbrala mestno jedro Sežane.

Glede na obrazložitev priznanja daje pečat sežanskemu mestnemu jedru kvaliteten urbanistični in arhitekturni razvoj, ki je nadgradil krajevne značilnosti. Mestno jedro je urejeno, vzdrževano in čisto. Ohranjeno je tradicionalno stavbno tkivo, v katerega se dobro vključuje sodobna arhitektura. Komisija je v Sežani izpostavila številne pojasnjevalne table, vodnjake s pitno vodo in botanični vrt kot kulturni spomenik, odprt za javnost.
Nagrada, ki ji je v imenu Občine Sežana prevzel župan Davorin Terčon, je nedvomno plod pozornosti, ki jo občina namenja urejanju kvalitetnega bivalnega okolja, pri čemer daje poseben poudarek skrbi za sorazmeren razvoj celotnega območja občine. Potem, ko so bili v preteklih letih izpeljani številni projekti, namenjeni obnovi in razvoju podeželja (urejanje vaških jeder, obnove večnamenskih zgradb, urejanja večnamenskih zunanjih javnih površin, obnove vodovodov, rekonstrukcije cest, obnove podpornih zidov, ter letos zaključen projekt napeljave širokopasovnega omrežja, ipd.), gre v zadnjem času posebna pozornost prenovi in urejanju mesta Sežana. V tem sklopu je bil v letošnjem letu preurejen vhod v Sežano z obnovo Trga 28. avgusta in ploščadi pred občinsko stavbo, zaključena je ureditev parkirišča pri zdravstvenem domu, obnovljena je bila mestna tržnica, urejene so bile Cankarjeva ulica, Cesta pod borovci, Kosovelova in Kidričeva ulica, zgrajena so bila krožišča, asfaltirana je bila cesta terminal – vzhod. Obenem se obnavlja urbana oprema na območju mesta, preurejajo se posamezna otroška igrišča in drugi večnamenski prostori, urejajo in vzdržujejo se pešpoti, parki in druge zelene površine, pripravljen je javni natečaj za ureditev centra Sežane.
Namen vseh prenov in ureditev v občini je v prvi vrsti omogočiti prebivalcem večjo kakovost bivanja ter ustvariti okolje, ki bo prijazno do obiskovalcev.

Priznanje za najlepše mestno jedro je rezultat aktivnosti in prizadevanj tako občine kot tudi drugih javnih institucij, predvsem pa posameznikov, ki skrbijo za to, da je mesto Sežana urejeno in čisto. Pohvalno je, da se z urejanjem okolic svojih bivališč, v zadnjem času pa tudi z vse bolj številno obnovo fasad, v skrb za svoje okolje vključujejo tudi občani.

Za kvaliteten razvoj, izboljšanje oblikovne podobe naselij ter zagotavljanja večje privlačnosti mestnih in vaških prostorov, prepoznanih tudi kot turistično zanimiva območja, bo občina tako v mestu Sežana kot tudi v drugih naseljih nadaljevala z ureditvami in obnovami javnih površin predvsem v jedrnih območjih. Za kvaliteto življenja v naseljih so ključnega pomena kvalitetno grajeno javno dobro v prepletu z naravnimi sestavinami in infrastrukturnimi sistemi. Tako so v naslednjem obdobju predvidene ureditve površin, povezanih z drugimi dejavnosti, ki omogočajo revitalizacijo in notranji razvoj mesta in ostalih naselij. V odvisnosti od dinamike izvedbe ter v dogovoru s krajevnimi skupnostmi se bodo ureditve še naprej usmerjale predvsem v območja z večjo ferkventnostjo oziroma v naselja, ki predstavljajo središča v omrežju naselij.

Občina Sežana skupaj s svojimi občani na ta način dokazuje naklonjenost urejanju okolja in ohranjanju stavbne dediščine, s čemer je Sežana korak bližje sodobnemu urbanemu središču, mestno jedro pa postaja stičišče prebivalcev generacij in privlačna turistična destinacija.
Veseli smo, da naš skupen trud ni ostal neopažen.