Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si

S Plisko skozi igro do znanja – Doživi kras na krasu (PDK) NIP 2012
Natisni  Pošlji prijatelju
22.5.2013

 

Zavod za šport turizem in prosti čas Sežana - enota Mladinski hotel Pliskovica je skupaj s partnerjema Razvojnim društvom Pliska in Jernejem Bortolatom s.p. v lanskem letu uspešno kandidiral na razpisu LAS Krasa in Brkinov za sredstva Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013 po pristopu Leader s projektom »S Plisko skozi igro do znanja – Doživi kras na Krasu (PDK) » v vrednosti 12.660,70€.
Projekt »PDK«, ki se je pravkar zaključi je le logična stopnica na poti trajnostnega razvoja kraške vasi Pliskovica, ki je z usmeritvijo v zeleni turizem in ekološko kmetijstvo, s številnimi aktivnostmi in projekti v desetih letih postala zgleden in prepoznaven razvojni center slovenskega podeželja in vzor številnim drugim vasem.
Kraška gmajna je bila prostor, kjer je Kraševec našel vse potrebne vire za svoje preživetje. Na gmajni se je pasla živina in čebele, nabirali so se plodovi in zelišča, tudi les in kamen sta se pridobivala tu. Z vsemi temi dejavnostmi pa so povezani tudi številni običaji in igre, s katerimi so si ljudje ob delu na poljih, pašnikih in v gozdovih popestrili odmore med napornim delom, ter prenašali zanje iz starejših na mlajše. Vsa ta vedenja in običajih pa žal vse bolj tonejo v pozabo, saj v pogojih potrošništva in globalizacije ni pravega posluha za lokalne izkušnje. S projektnimi aktivnostmi smo zbrali še obstoječa znanja in vedenja o družabnem dogajanju na kraški gmajni, predvsem smo se osredotočili na pastirske igre, in jih podrobno popisali ter uredili šest interaktivnih kotičkov z igrami, s katerimi smo vsebinsko nadgradili in dopolnili pred leti urejeno Pliskino učno pot. Z igrami želimo šolsko in predšolsko mladino, ki se ji je potrebno z okoljsko vzgojo in interpretacijo dediščine najbolj približati, motivirati za lažje razumevanje pomena ohranjanja naše dediščine. Igre pa so tudi odličen pristop k večji povezanosti in lažjemu zaznavanju narave okrog nas. Izdelali smo tudi uporaben vodniček z navodili za igro teh starih iger in izobrazili vodnike za vodenje po nadgrajeni Pliskini poti. Drugi del projekta pa se je ukvarjal s Krasom kot učilnico v naravi. Glede na to, da je Kras izredno ranljivo območje, je osveščanje o pomenu njegovega ohranjanja ter trajnostnem razvoju zelo pomembno. Dognano je, da je učenje s praktičnim prikazom učinkovitejše od same teorije, če pa je vse skupaj preneseno v naravno okolje, je to še bolj doživeto in zaradi tega nepozabno. Za šolske skupine smo izdelali programe prilagojene šolskemu načrtu in zanje izdelali tudi ustrezne delovne liste. Programi so izjemno pestri in pokrivajo področja od kulturne in nesnovne dediščine Krasa, do biodiverzitete, krasoslovja in geografije. Skupinam odraslih pa so namenjeni izkustveni programi žive dediščine Krasa, z obiskom kamnoseka, čebelarja, izdelovanja zeliščnih mil, polstenja, izdelovanja drenovih metel, priprave kraških jedi, obiska vinske kleti, nastopa folklorne skupine in še marsičesa.
Da smo projekt zastavili in izpeljali smelo smo se prepričali tudi na ogledih dobrih praks v Krajinskem parku Sečoveljske soline in Muzeju na prostem Rogatec. Dobronamerne pripombe in nasvete gostiteljev smo upoštevali in vključili v končne produkte projekta.
Ves čas izvajanja projekta smo izrazito pozornost namenjali obveščanju javnosti in jo v največji meri vključevali v izvajanje projektnih aktivnosti. V ta namen smo organizirali več okroglih miz, kjer smo predstavili naše aktivnosti, in s povratnimi informacijami izoblikovali končne variante. Posebno skrb smo namenili tudi vključevanju različnih starostnih skupin in s pomočjo pilotnih skupin otrok in odraslih preizkusili naše programe v praksi, ter jih vključujoč povratne informacije pilotnih ciljnih skupin dodatno izpilili.
Ker gre v primeru Pliskovice in Mladinskega hotela za razvoj po »drobnih korakih« na izrazito lokalnem nivoju, tudi naš projekt ni velikopotezen, vendar pa s svojo vsebino močno presega lokalne okvirje in nudi rešitve za mnogo širši prostor. Projekt pomeni oplemenitenje in nadgradnjo dosedanje ponudbe trajnostnega turizma, hkrati pa predstavlja podlago za nadaljnje razvojne pobude. Ohranjanje naravnega okolja in kulturne ter nesnovne dediščine je ključna za obstoj in uspešen nadaljnji trajnostni razvoj lokalne skupnosti in turizma na Krasu.

Borut Kokalj, vodja projekta PDK