Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Novice in obvestila

Odstranitev suhih dreves – robinij vzdolž dela Partizanske ceste (nasproti črpalke MOL)
Natisni  Pošlji prijatelju
29.3.2021

Upravljavec za urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin v občini Sežana, KSP d.d. Sežana, je v sklopu vsakoletnega rednega vzdrževanja drevesne vegetacije (obrezovanje vej), obvestil Občino Sežana o zelo slabem stanju dreves vzdolž Partizanske ceste. Gre za vsaj sedem starejših, povsem suhih dreves – robinij (Robinia pseudoacacia), ki poleg slabega izgleda predstavljajo nevarnost podrtja ob slabem vremenu. Suhe veje namreč občasno kar same padajo po tleh, debla so mestoma povsem prevotljena, v bližini pa je cestna infrastruktura.

V zadnjih dveh letih smo za navedena drevesa prejeli kar nekaj vprašanj in pobud po nadomestni zasaditvi, predvsem zaradi morebitne nevarnosti podrtja. Poleg navedenega nas je KSP d.d. Sežana seznanil z mnenjem podjetja TISA d.o.o., ki je opravilo pregled stanja dreves v mestu Sežana, kjer je bila med drugim prav tako predlagana odstranitev starih robinij.

Zavedati se moramo, da je življenjska doba mestnih dreves zaradi številnih dejavnikov okolja velikokrat krajša kot v naravi, zato so nujne obnove, dopolnitve in redne nege drevja. Po končani odstranitvi zato predvidevamo nadomestno posaditev dreves (lipa, lipovec, srebrna lipa ali pa drevored koprivovca), dokončna odločitev še ni bila sprejeta. Vsekakor pa bomo poskrbeli za nova drevesa, saj se zavedamo, da so drevesa pomemben gradnik mestnega okolja.