Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Novice in obvestila

Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih začasno ustavljeni
Natisni  Pošlji prijatelju
21.11.2020

Vlada RS je sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, skladno s katerim roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ne tečejo. Sklep je pričel veljati 20. novembra 2020 in velja 30 dni. Glede na določila Zakona o sodiščih, zadržanje teka rokov ne sme trajati več kot tri mesece, kar pomeni, da bi lahko vlada, v primeru, da se epidemiološka situacija ne umiri, ukrep tudi podaljšala.

Z Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije je delo vseh sodišč zaustavljeno na veliki večini pravnih področij. Poslovanje sodišč se z Odredbo omeji na poslovanje v nujnih zadevah, v vseh ostalih zadevah pa na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje. Vsi naroki v nenujnih zadevah se za čas veljavnosti odredbe avtomatično prekličejo. V tem času procesni roki v teh zadevah ne tečejo.

Kot nujne zadeve, v katerih v tem času procesni roki tečejo, štejejo:

 • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
 • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
 • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
 • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
 • postopki v zadevah zavarovanja,
 • spori za objavo popravka objavljene informacije,
 • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
 • druge zadeve, za katere tako določa zakon (izjeme so določene v Odredbi).

Sodišča poslujejo v neomejenem obsegu tudi v tistih kazenskih zadevah, kjer bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS.

Z Odredbo pa so kot nenujne zadeve določene naslednje zadeve:
 • menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
 • popis zapustnikovega premoženja,
 • zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,
 • upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu,
 • upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
 • upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
 • upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.