Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Novice in obvestila

Podpis Sporazuma o skupnem sodelovanju in podpori pri pridobivanju evropskih sredstev za krepitev zmogljivosti sistema zaščite, reševanja in pomoči
Natisni  Pošlji prijatelju
25.8.2020

                                                                                                  slika: B. Toič, MORS

V torek, 25. avgusta 2020, je na Ministrstvu za obrambo (MORS) potekal podpis Sporazuma o skupnem sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvira 2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration EU (NG EU), ki se ga je udeležil tudi župan Občine Sežana, David Škabar.

Podnebne spremembe povzročajo vedno večje segrevanje ozračja, spremembe v razporeditvi padavin, vedno več pa je tudi izjemnih vremenskih pojavov, kot so sušna obdobja, neurja z močnim vetrom, toča, žled, ipd. Na Krasu dodaten problem predstavlja zaraščanje pokrajine, zaradi česar se povečuje ogroženost naravnega okolja zaradi požarov.
 
Ministrstvo za obrambo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje si skupaj z občinami ter drugimi organizacijami znotraj sistema za zaščito, reševanje in pomoč prizadeva za krepitev pripravljenosti in odziva na podnebno pogojene nesreče, zato je pripravilo predlog vsebin na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jih želi vključiti v Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2014 – 2020, finančni okvir 2021 – 2027 ter instrument okrevanja po edpidemiji COVID-19.

Predlog MORS obsega rešitve za nadgradnjo odziva na podnebno pogojene nesreče in epidemije, v okviru katerih MORS načrtuje vzpostavitev nacionalnega centra Civilne zaščite kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje na nesreče, ter treh podcentrov: podcenter za protipoplavno zaščito v severovzhodni Sloveniji, podcenter za žled in ujme na Kočevskem ter podcenter za požare v naravi v Sežani.

Na Občini Sežana podpiramo odločitev Republike Slovenije za pristop k tako celovitemu projektu krepitve pripravljenosti in odziva na naravne in druge nesreče in se še posebej veselimo dejstva, da je MORS prepoznalo Sežano kot primerno okolje za vzpostavitev centra za požare v naravi. Sežanski gasilci že sedaj odlično sodelujejo pri izvajanju obstoječih usposabljanj v okviru Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje. Želimo si, da bi načrtovana nadgradnja usposabljanj uresničila prizadevanja za dolgoročno zagotavljanje požarne varnosti na Krasu in širšem območju jugozahodne Slovenije.