Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    18.seja občinskega sveta

18.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 30.09.2021

Priloge:
 01.Sklic 18.seje občinskega sveta dne 30.09.2021
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Sežana v letu 2020 – seznanitev
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 1.alinea  - Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin« v občini Sežana za leto 2020, št. KV/442-21, marec 2021
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 2.alinea  - Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarskih javnih služb »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v občini Sežana za leto 2020, št. KV/440-21/1, marec 2021
 03.Gradivo za 3.točko sklica - 3.alinea  - Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč v občini Sežana za leto 2020, št. VK/441-21/1, marec 2021
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03)
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sežana za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021 - seznanitev
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Odloka o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2021 – skrajšani postopek
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana – hitri postopek
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica – skrajšani postopek
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana – prva obravnava
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Odloka o poimenovanju in spremembah potekov ulic na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani – hitri postopek
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sežana – skrajšani postopek
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju občine Sežana za leto 2022
 14. Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
 15. Gradivo za 15.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 15. Gradivo za 15.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja in enega predstavnika uporabnikov v Svet javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 16. Gradivo za 16.točko sklica  - Vprašanja, pobude in odgovori
 17.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 18.Dodatno gradivo
 19.02 Izpis sklepov