Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Objave    Javna objava in razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)

Javna objava in razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
Natisni  Pošlji prijatelju

Javno se objavlja in razgrinja dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje na Lenivcu. Območje obravnave obsega del enote urejanja prostora SŽ-142. Na delu območje se v postopku priprave OPPN spreminja podrobnejša namenska raba prostora.

Gradivo bo od 9.junija 2021 do vključno 8.julija 2021 javno objavljeno in razgrnjeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Sežana. Vpogled v razgrnjeno gradivo je v poslovnem času občinske uprave Občine Sežana omogočen v prostorih občine (avla v pritličju stare občinske stavbe). O poteku javne obravnave in  načinu podaje pripomb in predlogov več v Sklepu o objavi in javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje na Lenivcu.  Tekstualni del
  Grafični del
  Priloge