Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    16.seja občinskega sveta

16.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 27.05.2021

Priloge:
 01.Sklic 16.seje občinskega sveta dne 27.05.2021
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2021/22
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana – druga obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa – prva obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembam Statuta javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Sežana – prva obravnava
 07.01 Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja z obrazložitvijo kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 07.02 Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidata za predstavnika delničarjev občin v Nadzorni svet Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana
 07.03 Gradivo za 7.točko sklica - 3.alinea  - Sklep o razrešitvi članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – ponovno odločanje
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Vprašanja, pobude in odgovori
 09.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 10.Dodatno gradivo
 11.01 Sprejeti sklepi
 11.02 Izpis sklepov