Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    15.seja občinskega sveta

15.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 22.04.2021

Priloge:
 01.Sklic 15.seje občinskega sveta dne 22.04.2021
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Obravnava problematike prekategorizacije cestne povezave med državnima cestama R1-205/1026 Divača-Lokev-Lipica in RT-934/6840 Lipica - Lokev na območju Kobilarne Lipica
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana – prva obravnava
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana – skrajšani postopek
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Sklepa v zvezi s potrditvijo Letnega poročila družbe INKUBATOR d.o.o. ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana za leto 2020
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa za leto 2020
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sežana
 07.Gradivo za 7.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Sklepa o premestitvi obeležja – doprsnega kipa iz parka pred sodiščem na drugo lokacijo
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sežana za leto 2020
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Poročilo Nadzornega odbora Občine Sežana za leto 2020 – seznanitev
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana za mandatno obdobje 2021 – 2026
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o potrditvi liste kandidatov za Razvojni svet Regije Istra-Brkini-Kras za programsko obdobje 2021 – 2027
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Obravnava predloga 10 članov občinskega sveta za razrešitev članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in imenovanje nove Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Vprašanja, pobude in odgovori
 13.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 14.Dodatno gradivo
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 16.Zapisnik