Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    14.seja občinskega sveta

14.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 25.03.2021

Priloge:
 01.Sklic 14.seje občinskega sveta dne 25.03.2021
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Dodatna obravnava Pobude Marijana Suše o zagotavljanju pitne vode za jugo-zahodni del Slovenije v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 18. 2. 2021
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2021 – skrajšani postopek
 03.01 Amandma župana na Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2021 – skrajšani postopek
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Statua Občine Sežana – druga obravnava
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana – prva obravnava
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Letnega programa športa v občini Sežana za leto 2021
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Letnega programa kulture v občini Sežana za leto 2021
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2021
 08.Gradivo za 8.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4501/7 k.o. 2459 - Lokev
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi števila priznanj Občine Sežana, ki se razpišejo za leto 2021
 10.Gradivo za 10.točko sklica  - Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica  - Predlog Sklepa o premestitvi obeležja – doprsnega kipa iz parka pred sodiščem na drugo lokacijo
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o predlaganju kandidata iz občine Sežana za člana Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras Razvojnega sveta Obalno-kraške razvojne regije za obdobje 2021-2027
 12.Gradivo za 12.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sežana v Svet javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Sežana za mandatno obdobje 2021 - 2025
 13.Gradivo za 13.točko sklica  - Predlog Sklepa o potrditvi cenika in pogojev oglaševanja na elektronskem zaslonu (LCD-ju) v Botaničnem vrtu Sežana-Vrtu ob vili Mirasasso
 14.Gradivo za 14.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji soglasja Domu upokojencev Sežana k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 15.Gradivo za 15.točko sklica  - Informacija o iniciativi za ustanovitev zavoda Visoka strokovna šola za oblikovanje in fotografijo Sežana ter študijskega programa za oblikovanje, 1. bolonjska stopnja
 16.Gradivo za 16.točko sklica  - Vprašanja, pobude in odgovori
 17.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 18.Dodatno gradivo
 19.01 Sprejeti sklepi
 19.02 Izpis sklepov