Občina Sežana
DomovKazaloE-mailvecjemanjse Išči  
Obcinski predpisiVloge in obrazciUradne objaveInformacije javnega znacaja
Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: ++386 (0)5 731 01 00
F: ++386 (0)5 731 01 23
E: obcina@sezana.si
Prva stran    Občinski svet    Mandatno obdobje 2018-2022    Seje občinskega sveta v letu 2020    11.seja občinskega sveta

11.seja občinskega sveta
Natisni  Pošlji prijatelju

dne: 19.11.2020

Priloge:
 01.Sklic 11.seje občinskega sveta dne 19.11.2020
 02.Gradivo za 2.točko sklica  - Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
 03.Gradivo za 3.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja na predlog Strateškega načrta Kosovelovega doma Sežana za obdobje 2021 - 2025
 04.Gradivo za 4.točko sklica  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja na predlog Strateškega načrta Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021 – 2025
 05.Gradivo za 5.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje – skrajšani postopek
 06.Gradivo za 6.točko sklica  - Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sežana – skrajšani postopek
 07.Gradivo za 7.točko sklica  - Predlog Proračuna Občine Sežana za leto 2021 – prva obravnava
 08.Gradivo za 8.točko sklica  - Predlog Statuta Občine Sežana – prva obravnava
 09.Gradivo za 9.točko sklica  - Predlog Sklepa v zvezi z brezplačno uporabo športnih objektov za izvedbo pokalnih in prvenstvenih tekem v okviru panožnih športnih zvez za izvajalce Letnega programa športa v občini Sežana – ponovno odločanje
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 1.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2434 Voglje parcela 1524/4 (ID 7100619)
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2436 Tomaj parcela 2035/17 (ID 7089414)
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2437 Utovlje parcela 2164/4 (ID 3246344)
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 4.alinea  - Predlog Sklepa o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja, o vknjižbi lastninske pravice Občine Sežana ter o pridobitvi statusa javnega dobra
 10.Gradivo za 10.točko sklica - 5.alinea  - Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2020 in predlog Sklepa o prodaji zemljišča preko metode javnega zbiranja ponudb
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 1.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa v Svetu javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 2.alinea  - Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana za mandatno obdobje 2021 – 2025
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 3.alinea  - Predlog Sklepa o izdaji mnenja z obrazložitvijo kandidatki za ravnateljico Višje strokovne šole Sežana
 11.Gradivo za 11.točko sklica - 4.alinea  - Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 12.Gradivo za 12.točko sklica  - Vprašanja, pobude in odgovori
 13.Gradivo za sejo v ZIP datoteki
 14.Dodatno gradivo
 15.01 Sprejeti sklepi
 15.02 Izpis sklepov
 15.03 Izpis sklepov sprejetih na nadaljevanju seje
 16.Zapisnik